Zadanie nr 3

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej ”.

Wykonawca: Balzola Polska Sp. z o.o.

Wartość zadania: 9.761.194,05 zł.

Termin realizacji: 21.02.2015 r.

Zakres prac: przebudowa torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, peronów przystankowych na odcinku wzdłuż ul. Kościuszki od wiaduktu kolejowego w rejonie kinoteatru “Rialto” do Autostrady A-4.


Raporty z realizacji

Raport nr 13 z dnia 20.01.2015r.

Bliski koniec prac wykończeniowych.

Raport nr 12 z dnia 12.11.2014r.

Trwają prace sieciowe i wykończeniowe.

Raport nr 11 z dnia 11.08.2014r.

Tramwaje kursują już do Placu Miarki, wstrzymany został ruch tramwajów do pętli w Brynowie.

Raport nr 10 z dnia 01.08.2014r.

Trwają prace wykończeniowe. Od dnia 02.08.2014r. nastąpi wznowienie kursowania tramwajów na odcinku Rynek – Plac Miarki, a front robót przesunie się na odcinek od Placu Miarki do ul. Poniatowskiego.

Raport nr 9 z dnia 21.07.2014r.

Trwa wykonywanie podbudowy w rejonie Placu Miarki oraz montaż torowiska. Równocześnie trwają prace związane z zabudową słupów trakcyjnych oraz rozwieszaniem sieci trakcyjnej.
Raport nr 8 z dnia 26.06.2014r.

Wykonawca wykonał torowisko na odcinku od kinoteatru Rialto do Placu Miarki, od dnia 28.06.2014r. nastąpi wstrzymanie ruchu tramwajowego ze względu na prowadzenie prac związanych z podłączeniem nowego torowiska.

Raport nr 7 z dnia 23.05.2014r.

Trwa wykonywanie podbudowy oraz układanie torowiska.

Raport nr 6 z dnia 28.03.2014r.

Torowisko od wiaduktu kolejowego do Placu Miarki zostało wyłączone z eksploatacji, tramwaje kursują wahadłowo torem w ul. Kochanowskiego.  Od ul. Poniatowskiego do autostrady tramwaje kursują już po nowym torze. Trwają prace rozbiórkowe na wyłączonych torach.

Raport nr 5 z dnia 18.03.2014r.

Wykonawca ułożył tor wschodni trwa podbijanie.

Raport nr 4 z dnia 14.01.2014r.

Wykonawca prowadzi prace ziemne na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do przystanku AWF.

Raport nr 3 z dnia 30.10.2013r.

Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy.

Raport nr 2 z dnia 21.10.2013r.

Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z  firmą Balzola Polska Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej , Modernizacja końcowego odcinka linii tramwajowej w Katowicach Brynowie (wraz z dobudową drugiego toru). Łączna wartość umowy wynosi 12.169.919,47 zł. Na realizację zadań wykonawca ma 16 miesięcy.

Raport nr 1  z dnia 15.05.2013r.

Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadań: „Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3), Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

 
 
Polityka cookies