Zadanie nr 30

Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami.

Wykonawca: ZUE S.A.

Wartość zadania: 0,56 mln zł

Raporty z realizacji

Raport nr 2

W dniu 30.03.2015 r. został  dokonany odbiór końcowy.

Raport nr 1

W dniu 07.08.2014 r. przekazaliśmy wykonawcy plac budowy.

 
 
Polityka cookies