Zadanie nr 32

„Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka”.

Wykonawca: konsorcjum firm NDI S.A. oraz NDI Sp. z o.o.

Wartość zadania: 5,04 mln zł

Zakres prac: przebudowa torowiska wzdłuż ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. 3 Maja do Ronda Gierka.

Raporty z realizacji

Raport nr 1 z dnia 03.02.2015 r.

W dniu 20.02.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z  konsorcjum firm NDI S.A.  oraz NDI Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. Modernizacja torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul 3 Maja w Sosnowcu (zadanie nr 31), Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka (zadanie nr 32), Przebudowa węzła rozjazdowego w Sosnowcu na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i 3 Maja (zadanie nr 33). Łączna wartość umowy wynosi 9,80 mln zł.

 
 
Polityka cookies