Zadanie nr 34

„Przebudowa nawierzchni torowo – drogowej w ul. 3 Maja w Sosnowcu”.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DABUD Sp. z o.o.

Wartość zadania: 2,88 mln zł

Zakres prac: przebudowa nawierzchni w torowisku w ul. 3 Maja w Sosnowcu.

Raporty z realizacji

Raport nr 2

W dniach 31.01 – 01.02.br. zabudowano rozjazdy technologiczne. Prace budowlane rozpoczną się od przebudowy toru w kierunku Katowic.

Raport nr 1

W dniu 16.01.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym DABUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni torowo-drogowej w ul. 3 Maja Sosnowcu (zadanie nr 34). Łączna wartość umowy wynosi 2,88 mln zł.

 
 
Polityka cookies