Zadanie nr 37

„Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach”.

Wykonawca:

Wartość zadania:

Termin realizacji:

Zakres prac: przebudowa torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, peronów przystankowych na odcinku wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach od Pętli Zachodniej do Wesołego Miasteczka.


Raporty z realizacji

Raport nr 9 z dnia 23.12.2014r.

Zakończenie prac na odcinku od Ronda do Pętli Słonecznej w Katowicach.

Raport nr 8 z dnia 10.11.2014r.

Trwają prace związane z budową ciągów pieszych do nowych peronów przystankowych.

Raport nr 7 z dnia 18.10.2014r.

Wykonawca zakończył przebudowę torowiska tramwajowego, trwa budowa peronów przystankowych  przy pętli Słonecznej.

Raport nr 6 z dnia 22.07.2014r.

Trwa montaż toru wschodniego.

Raport nr 5 z dnia 12.06.2014r.

Trwają prace ziemne na torze wschodnim, ruch tramwajowy odbywa się wahadłowo torem zachodnim.

Raport nr 4 z dnia 11.04.2014r.

Tramwaje kursują wahadłowo torem zachodnim,  w śladzie toru wschodniego prowadzone są prace ziemne. Trwają przygotowania do przebudowy skrzyżowania Al. Korfantego/ ul. Misjonarzy Oblatów/ ul. Katowickiej.

Raport nr 3 z dnia 16.01.2013r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim” (zadanie nr 1), „Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina” (zadanie nr 8), „Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm:
1. Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
2. Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praga 4
Chodov, Republika Czeska
Cena oferty netto: 17.239.443,98 zł
Cena oferty brutto: 21.216.816,10 zł
Gwarancja: 120 miesięcy
Liczba otrzymanych punktów: 100.
Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Raport nr 2 z dnia 04.12.2012r.

W dniu 04.12.2012r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu: UE/JRP/423/12.

Wpłynęło 7 ofert następujących firm:

 1. Konsorcjum firm: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.,
  ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków oraz SPAW-TOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Stacyjna 32, 30-851 Kraków,
 2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o.,
  ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków,
 3. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie,
 4. KROMISS-BIS  Sp. z o.o., ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa,
 5. Konsorcjum firm: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s., Libalova 1/2348, 149 00 Praga 4, Chodov, Republika Czeska,
 6. Konsorcjum firm: NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot oraz Construcctiones y Promociones Balzola Sociadad Anonima, Av. Sabino Arana, 20 3 48013 Bilbao Vizcaya, Hiszpania,
 7. ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków.

Obecnie trwają prace komisji przetargowej.


Raport nr 1 z dnia 26.10.2012r.

W dniu 26.10.2012r. Tramwaje  Śląskie S.A. ogłosiły przetarg pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim” (zadanie nr 1), „Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina” (zadanie nr 8), „Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2012r. o godzinie 09:45. (więcej)

 
 
Polityka cookies