Zadanie nr 39

„Przebudowa torowiska tramwajowego w Katowicach Szopienicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Brynicy do skrzyżowania z ul. Ratuszową”.

Wykonawca: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg “DROGOPOL – ZW” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o.

Wartość zadania: 5,83 mln zł

Termin realizacji: 08.2014 – 05.2015

Zakres prac: przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wiosny Ludów  i Obrońców Westerplatte w Katowicach.

Raporty z realizacji

Raport nr 8 z 17.06.2015 r.

Informujemy, że w dniu 17.06.2015 r. dokonaliśmy odbioru końcowego przebudowanego torowiska tramwajowego.

Raport nr 7 z dnia 10.05.2015 r.

Raport nr 6 z dnia 26.04.2015 r.

Raport nr 5 z dnia28.02.2015 r.

Raport nr 4 z dnia 10.11.2014 r.

Raport nr 3 z dnia 19.10.2014 r.

Raport nr 2 z dnia 20.09.2014 r.

Raport nr 1

W dniu 14.08.2014 r. Miasto Katowice wraz z Tramwajami Śląskimi S.A. zawarły umowę z konsorcjum firm Drogopol – ZW Sp. z o. o. oraz Tor-Krak Sp. z o. o.  na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westeplatte (Plac Powstańców Śląskich) w Katowicach.  Wartość umowy w zakresie “torowym” inwestycji wynosi 5,83 mln zł.

 
 
Polityka cookies