Zadanie nr 4

Modernizacja końcowego odcinka linii tramwajowej w Katowicach Brynowie (wraz z dobudową drugiego toru)”.

Wykonawca: Balzola Polska Sp. z o.o.

Wartość zadania: 2.408.725,42 zł.

Termin realizacji: 21.02.2015 r.

Zakres prac: przebudowa torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, peronów przystankowych na odcinku od przystanku “Brynów Słowików” do wjazdu na odcinek dwutorowy za skrzyżowaniem z ul. Huberta.


Raporty z realizacji

Raport nr 5 z dnia 20.01.2015r.

Prace wykończeniowe na końcowym etapie. Prace kosmetyczne na peronach przystanków tramwajowych.

Raport nr 4 z dnia 13.11.2014r.

Prace wykończeniowe przy torowisku i sieci trakcyjnej. Budowa peronów na przystankach tramwajowych.

Raport nr 3 z dnia 05.10.2014r.

Prace przy przebudowie torowiska.

Raport nr 2 z dnia 21.10.2013r.

Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z  firmą Balzola Polska Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej , Modernizacja końcowego odcinka linii tramwajowej w Katowicach Brynowie (wraz z dobudową drugiego toru). Łączna wartość umowy wynosi 12.169.919,47 zł. Na realizację zadań wykonawca ma 16 miesięcy.

Raport nr 1  z dnia 15.05.2013r.

Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadań: „Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3), Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

 
 
Polityka cookies