Zadanie nr 40

„Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Pętli Zawodzie”

Wykonawca: ZUE S.A.

Wartość zadania: 1,48 mln zł

Zakres prac: przebudowa sieci trakcyjnej w ciągu ul. 1 Maja w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Pętli Zawodzie.

Raporty z realizacji

Raport nr 1

W dniu 26.01.2015 r. placu budowy został przekazany wykonawcy.

 
 
Polityka cookies