Zadanie nr 48a

„Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej”.

Wykonawca: Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Wartość zadania: 5,67 mln zł

Zakres prac: przebudowa torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Młyńskiej oraz od ul. Drzymały do ul. Zamkowej w Zabrzu.

Raporty z realizacji


Raport nr 3 z 03.07.2015r.

Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z  firmą Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej (zadanie nr 48) i Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra, Plac Krakowski, Wiktora Brysza do skrzyżowania z ul. Wolności (zadanie nr 52). Łączna wartość umowy wynosi 20,65 mln zł.

Raport nr 2 z 16.06.2015 r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej” (zadanie nr 48), Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra, Plac Krakowski, Wiktora Brysza do skrzyżowania z ul. Wolności” (zadanie 52) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia została wybrana firma: Skanska S.A. Ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa Cena oferty netto: 20.650.948,40 zł Cena oferty brutto: 25.400.666,53 zł Gwarancja: 120 miesięcy. Liczba otrzymanych punktów: 100.  Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Raport nr 1 z 10.03.2015 r.

Tramwaje Śląskie ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych dla zadań „Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej” (zadanie nr 48), Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra, Plac Krakowski, Wiktora Brysza i Wolności” (zadanie nr 52). Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 17.04.2015 r. Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne >link<

 
 
Polityka cookies