Zadanie nr 5a

Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu.

Wykonawca:
konsorcjum firm: Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska

Wartość zadania: 1.826.975,69 zł. (netto).

Termin realizacji: 25.07.2013r.

Zakres prac: przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Moniuszki w Bytomiu od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Jagiellońskiej wraz z budową peronu przystankowego oraz robotami towarzyszącymi.


Raporty z realizacji

Raport nr 11 z dnia 13.08.2013r.

Dokonaliśmy odbioru końcowego przebudowanego torowiska, peronu oraz nawierzchni jezdni ul. Moniuszki.

Raport nr 10 z dnia 04.06.2013r.

W nocy przebudowano układ torowy, umożliwiając tym samym wjazd tramwajów na torowisko w ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki. Od dzisiaj tramwaje linii 6, 19, 33 kursują w kierunku Katowic ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki. Jednak to nie nie koniec utrudnień w ruchu, gdyż niebawem Wykonawca rozpocznie przebudowę torowiska w ul. Katowickiej (zadanie nr 6).

Raport nr 9 z dnia 03.06.2013r.

Wykonawca zakończył roboty budowlane. Komisja dokonała odbioru technicznego z dopuszczeniem do ruchu.

Raport nr 8 z dnia 29.05.2013r.

Wykonawca zakończył prace przy odbudowie nawierzchni ul. Moniuszki oraz udostępnił ją dla ruchu pieszego i drogowego. Trwają prace przy przebudowie torowiska na przejeździe w ul. Powstańców Warszawskich.

Raport nr 7 z dnia 13.05.2013r.

Wykonawca przygotowuje się do spawania szyn, równocześnie kończy układanie nawierzchni drogowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Powstańców Warszawskich.

Raport nr 6 z dnia 07.05.2013r.

Trwa układanie płyt torowych oraz wykonywanie nawierzchni jezdni ul. Moniuszki oraz II etap zabezpieczania i przebudowy infrastruktury w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową.

Raport nr 5 z dnia 22.03.2013r.

Zakończono prace związane z rozbiórką i korytowaniem, obecnie układana jest podbudowa pod torowisko.

Raport nr 4 z dnia 13.03.2013r.

Pomimo niesprzyjającej aury, Wykonawca prowadzi prace budowlane. Na odcinku od ul. Powstańców Warszawskich do Dworcowej trwają prace przy korytowaniu oraz wykonaniu materaca pod przyszłe torowisko, na skrzyżowaniu z ulicą Dworcową trwają prace związane z przebudową oraz zabezpieczeniem kolizji z infrastrukturą techniczną, natomiast na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jagiellońskiej demontowana jest nawierzchnia jezdni i torowiska.

Raport nr 3 z dnia 04.03.2013r.

Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy, w związku z tym ulica Moniuszki została wyłączona z ruchu kołowego i tramwajowego. Linie tramwajowe kursują wahadłowo ulicami: Sądową, Pl. Kościuszki i Katowicką. Wykonawca powinien przeprowadzić przebudowę torowiska do 2 miesięcy, w pierwszej kolejności musi zabezpieczyć lub przebudować kolizje z infrastrukturą podziemną głównie w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową, następnie przystąpi do prac torowych.Raport nr 2 z dnia 22.11.2012r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  „Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki
w Bytomiu (zadanie 5a), Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki w Bytomiu (zadanie nr 6), Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu (zadanie nr 44), Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały w Zabrzu (zadanie nr 49)”
w ramach realizacji Projektu pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm:

1. Skanska S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

2.  Skanska a.s.

Libalova 1/2348

149 00 Praga 4

Chodov, Republika Czeska

Cena oferty netto: 5.928.522,72 zł

Cena oferty brutto: 7.292.082,95 zł

Gwarancja: 96 miesięcy

Raport nr 1 z dnia 15.10.2012r.

W dniu 15.10.2012r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu: UE/JRP/424/12 Zadanie pn. „Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu (zadanie 5a), Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki w Bytomiu (zadanie nr 6), Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu (zadanie nr 44), Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały w Zabrzu (zadanie nr 49)” w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wpłynę 9 ofert następujących firm:

  1. Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów,
  2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków,
  3. ZUE S.A., ul. K. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków,
  4. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe “Bieżanów” Sp. z o.o., ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków,
  5. KROMISS-BISS Sp. z o.o., ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa,
  6. SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,
  7. TOR-KAR-SSON Sp. z o.o., ul. Lotnicza 63, 82-300 Elbląg,
  8. NDI S.A. oraz Construcciones y Promocienes Balzola, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot,
  9. PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o., ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław.

Obecnie trwają prace komisji przetargowej.

 
 
Polityka cookies