Zadanie nr 6

Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki.

Wykonawca:
konsorcjum firm: Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska

Wartość zadania: 369.673,67 zł. (netto).

Termin realizacji: 25.07.2013r.

Zakres prac: przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej w Bytomiu na odcinku od ul. Jagiellońskiej do Placu Kościuszki.


Raporty z realizacji

Raport nr 7 z dnia 13.08.2013r.

Dokonaliśmy odbioru końcowego przebudowanego torowiska.

Raport nr 6 z dnia 02.07.2013r.

Wykonawca wykonał płytę betonową na całym zakresie przebudowywanego torowiska.

Raport nr 5 z dnia 27.06.2013r.

Trwają prace przygotowawcze do wylania “na mokro” płyty betonowej.

Raport nr 4 z dnia 18.06.2013r.

Wykonawca wdrożył tymczasową organizację ruchu oraz przystąpił do prac rozbiórkowych.

Raport nr 3 z dnia 04.03.2013r.

Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy, zgodnie z harmonogramem wykonywania prac budowlanych, przebudowa torowiska na ul. Katowickiej rozpocznie się po zakończeniu prac w ul. Moniuszki (ok. 2 miesiące). Na chwilę obecną ze względu na wdrożoną tymczasową organizację ruchu, ul. Katowicką, Placem Kościuszki i ul. Sądową jeżdżą wahadłowo tramwaje łączące centrum z dzielnicą Stroszek oraz Politechniką Śląską.

Raport nr 2 z dnia 22.11.2012r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  „Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki
w Bytomiu (zadanie 5a), Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki w Bytomiu (zadanie nr 6), Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu (zadanie nr 44), Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały w Zabrzu (zadanie nr 49)”
w ramach realizacji Projektu pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm:

1. Skanska S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

2.  Skanska a.s.

Libalova 1/2348

149 00 Praga 4

Chodov, Republika Czeska

Cena oferty netto: 5.928.522,72 zł

Cena oferty brutto: 7.292.082,95 zł

Gwarancja: 96 miesięcy

Raport nr 1 z dnia 15.10.2012r.

W dniu 15.10.2012r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu: UE/JRP/424/12 Zadanie pn. „Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu (zadanie 5a), Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki w Bytomiu (zadanie nr 6), Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu (zadanie nr 44), Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały w Zabrzu (zadanie nr 49)” w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wpłynę 9 ofert następujących firm:

  1. Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów,
  2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków,
  3. ZUE S.A., ul. K. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków,
  4. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe “Bieżanów” Sp. z o.o., ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków,
  5. KROMISS-BISS Sp. z o.o., ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa,
  6. SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,
  7. TOR-KAR-SSON Sp. z o.o., ul. Lotnicza 63, 82-300 Elbląg,
  8. NDI S.A. oraz Construcciones y Promocienes Balzola, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot,
  9. PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o., ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław.

Obecnie trwają prace komisji przetargowej.

 
 
Polityka cookies