Zadanie nr 62

“Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie”

Wykonawca: konsorcjum firm NDI S.A. oraz NDI Sp. z o.o.

Wartość zadania: 9,75 mln zł

Zakres prac: przebudowa torowiska tramwajowego wbudowanego w jednię ul. Wolności w Chorzowie na odcinku od granicy z miastem Świętochłowice do skrzyżowania z ul. Chrobrego.

Raporty z realizacji

Raport nr 5 z 31.05.2015 r.

Trwają prace związane z demontażem torowiska tramwajowego na odcinku od granicy ze Świętochłowicami do skrzyżowania z ul. Hajducką i Strzelców Bytomskich.

Raport nr 4

W dniu 11.05.2015 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

Raport nr 3

W dniu 14.04.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z  konsorcjum firm NDI S.A.  oraz NDI Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62).

Raport nr 2

W dniu 16.02.2015 r. odbyło się otwarcie ofert. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego wpłynęło 9 ofert – trwa ich badanie.

Raport nr 1

W dniu 05.01.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 16.02.2015 r. >LINK DO POSTĘPOWANIA<

 
 
Polityka cookies