Zadanie nr 64

Raport nr 11 z dnia 29.04.2014 r.

W dniach 25 i 29.04.2014r. zostały odebrane wagony o numerach 829, 830 i 831.

Raport nr 10 z dnia 14.04.2014 r.

Dotarł kolejny wagon, który został odebrany i przekazany na stan R-2 w Katowicach pod numerem 828.

Raport nr 9 z dnia 31.03.2014 r.

Odebraliśmy kolejne wagony, obecnie Wykonawca dostarczył 8 wagonów PESA Twist Step.

Raport nr 8 z dnia 28.02.2014 r.

Dotarł wagon nr 004, po przeprowadzonych jazdach próbnych został odebrany i przekazany do R-2 Katowice.

Raport nr 7 z dnia 07.02.2014 r.

Wagon o numerze fabrycznym 0032 został odebrany. Pod numerem taborowym 822 został przekazany do Rejonu nr 2 w Katowicach.

Raport nr 6 z dnia 31.01.2014 r.

Wagon o numerze fabrycznym 002 został odebrany. Pod numerem taborowym 821 został przekazany do Rejonu nr 2 w Katowicach.

Raport nr 5 z dnia 12.12.2013 r.

Pierwszy wagon przeszedł czynności odbiorowe.  Wagon z numerem 820 stacjonuje w Rejonie nr 2 w Katowicach. Obecnie trwa szkolenie motorniczych oraz służb technicznych.

Raport nr 4 z dnia 22.11.2013 r.

Po 11 miesiącach od podpisania umowy w dniu 10.11.2013r. na teren R-2 w Katowicach dotarł pierwszy nowy wagon. Tramwaj został zasłonięty specjalną folią, w nocy wyjeżdżał na trasy podczas których testowane były poszczególne podzespoły wagonu oraz wykonywano próby niezbędne do uzyskania homologacji tramwaju. Pierwsze dni upłynęły również na szkoleniu motorniczych oraz obsługi technicznej, na terenie zajezdni wykonano próby wkolejania wagonu. W dniu 22.11.2013r. odbyła się pierwsza oficjalna prezentacja wagonu, w tym celu wagon został podstawiony na przystanek “Park Świerczewskiego” w Zabrzu. Po prezentacji odbył się przejazd okolicznościowy dla zaproszonych gości do centrum Zabrza po przebudowanym torowisku w ul. 3-go Maja.

Raport nr 3 z dnia 10.12.2012 r.
W siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie, podpisana została umowa między Spółką,a firmą Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. w sprawie dostarczenia 30. sztuk nowych niskopodłogowych tramwajów. Pierwsze z nich producent dostarczy w grudniu 2013 roku.

Raport nr 2 z dnia 25.10.2012 r.
Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego pn.: „Zakup 30
sztuk nowego środka transportowego (niskopodłogowy wagon tramwajowy), w ramach realizacji
Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko wykonawcą zamówienia została wybrana firma:

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.,
ul. Zygmunta Augusta 11,
85-082 Bydgoszcz.

Raport nr 1 z dnia 22.10.2012 r.

W dniu 22.10.2012 r. o godzinie 12:00  odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym UE/JRP/451/2012, zadanie pn.: Zakup 30 sztuk nowego środka transportowego (niskopodłogowy wagon tramwajowy) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wpłynęłą 1 oferta – Pojazdy Szynowe PESA S.A. ul. Zygmunta Augusta 11; 85-082 Bydgoszcz.
Obecnie trwają prace komisji przetargowej.

Strony: 1 2

 
 
Polityka cookies