Zadanie nr 8

„Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina”.

Wykonawca: Skanska S.A. oraz Skanska a.s.

Wartość zadania: 2.201.381,95 zł.

Termin realizacji: 01.01.2015r.

Zakres prac: przebudowa torowiska tramwajowego wraz z peronami przystankowymi na odcinku wzdłuż ul. Katowickiej w Chorzowie od przystanku Chorzów Chopina do przystanku AKS.


Raporty z realizacji

Raport nr 10 z dnia 10.12.2014r.

Tramwaje kursują po dwóch zmodernizowanych torach, zakończono prace wykończeniowe i budowę peronów przystankowych oraz wykonano sygnalizację świetlno-dzwiękową dla osób niewidzących lub słabowidzących przy przejściu pomiędzy peronami na przystanku “Chorzów Chopina”.

Raport nr 9 z dnia 31.12.2013r.

Tramwaje kursują po dwóch torach, trwają prace wykończeniowe oraz budowa peronów przystankowych “Chorzów Chopina”.

Raport nr 8 z dnia 21.10.2013r.

Tor północny został wykonany oraz dopuszczony do ruchu. Ruch tramwajowy odbywa się wahadłowo po przebudowanym torze, Wykonawca natomiast przystąpił do prac ziemnych na torze południowym.

Raport nr 7 z dnia 01.10.2013r.

Wykonawca kończy układanie toru południowego, obecnie trwa zasypywanie tłuczniem, na przejeździe do firmy “ERA” układane są prefabrykowane płyty torowe. Na miejsce sprowadzono również podbijarkę torową.

Raport nr 6 z dnia 12.09.2013r.

Trwa układanie podbudowy na całym odcinku.

Raport nr 5 z dnia 31.07.2013r.

Wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe na torze północnym. Tramwaje kursują wahadłowo jednym torem na odcinku AKS – Chopina.

Raport nr 4 z dnia 22.03.2013r.
Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy, w pierwszym etapem przebudowane zostanie torowiska pomiędzy pętlami na Stadionie Śląskim, w tym czasie ruch tramwajowy odbywać się będzie wahadłowo trzecim torem (przez pętle).

Raport nr 3 z dnia 16.01.2013r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim” (zadanie nr 1), „Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina” (zadanie nr 8), „Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm:
1. Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
2. Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praga 4
Chodov, Republika Czeska
Cena oferty netto: 17.239.443,98 zł
Cena oferty brutto: 21.216.816,10 zł
Gwarancja: 120 miesięcy
Liczba otrzymanych punktów: 100.
Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Raport nr 2 z dnia 04.12.2012r.

W dniu 04.12.2012r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu: UE/JRP/423/12.

Wpłynęło 7 ofert następujących firm:

 1. Konsorcjum firm: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.,
  ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków oraz SPAW-TOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Stacyjna 32, 30-851 Kraków,
 2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o.,
  ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków,
 3. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie,
 4. KROMISS-BIS  Sp. z o.o., ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa,
 5. Konsorcjum firm: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s., Libalova 1/2348, 149 00 Praga 4, Chodov, Republika Czeska,
 6. Konsorcjum firm: NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot oraz Construcctiones y Promociones Balzola Sociadad Anonima, Av. Sabino Arana, 20 3 48013 Bilbao Vizcaya, Hiszpania,
 7. ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków.

Obecnie trwają prace komisji przetargowej.


Raport nr 1 z dnia 26.10.2012r.

W dniu 26.10.2012r. Tramwaje  Śląskie S.A. ogłosiły przetarg pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim” (zadanie nr 1), „Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina” (zadanie nr 8), „Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2012r. o godzinie 09:45. (więcej)

 
 
Polityka cookies