Zadanie nr 9

„Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach”.

Wykonawca: ZUE S.A.

Wartość zadania: 429 145, 00 zł

Termin realizacji: 05.2015r.

Zakres prac: przebudowa przejazdu drogowo-tramwajowego w ul. Brackiej w Katowicach.

Raporty z realizacji

Raport nr 4 z dnia 17.05.2015 r.

Raport nr 3 z dnia 10.05.2015 r.

Raport nr 2 z dnia 30.04.2015 r.

Od dnia 01.05.2015 r. rozpoczynają się prace związane z przebudową przejazdu drogowo – tramwajowego w ul. Brackiej. Prace wykonywane będą równolegle na całym zakresie i potrwają do 31.05.2015 r.

Konstrukcja torowiska

Torowisko wykonane zostanie z prefabrykowanych płyt torowych z kanałami szynowymi do ciągłego mocowania szyn poliuretanową masą zalewową.

Organizacja ruchu drogowego

W związku z koniecznością modernizacji torowiska tramwajowego przebiegającego przez jezdnię ul. Brackiej, przewiduje się tymczasowe całkowite wyłączenie z ruchu przedmiotowego odcinka i budowę tymczasowej drogi po zachodniej stronie ul. Brackiej. W związku ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniach, zakłada się całkowite wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu po stronie północnej (ul. Bracka z Trasą Nikodema i Józefa Reńców), zaś po stronie południowej (skrzyżowanie ul. Bocheńskiego z ul. Gliwicką) przewiduje się zmianę w programie sygnalizacji świetlnej oraz – ze względu na przebieg zachodniego pasa drogi tymczasowej – przesunięcie sygnalizatora o ok. 13,5 m w kierunku południowo – zachodnim.

Organizacja ruchu tramwajowego

Od 1 maja od placu Wolności w Katowicach do zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym zawieszony zostanie ruch tramwajowy. W czasie prowadzonych robót obowiązywać będzie następujący rozkład jazdy:
Linia nr 7 – kursować będzie skróconą trasą – od przystanku Bytom Jagiellońska do zajezdni w Chorzowie Batorym.
Linia nr 20 – kursować będzie skróconą trasą – od przystanku Chorzów Ratusz   do przystanku Chorzów Batory Zajezdnia.
Linia nr 35 – kursować będzie zgodnie z nowym rozkładem jazdy, który zakłada zwiększenie częstotliwości kursowania na obecnej trasie, tj. Zawodzie Zajezdnia – Katowice Plac Wolności.
Linia nr 43 – tramwaj kursował będzie od zajezdni w Zawodziu do Pętli Słonecznej przez plac Wolności. W związku z tym, że na tej trasie przystanki Katowice Dworzec PKP oraz Katowice Plac Wolności obsługiwane będą zarówno w kierunku do Zawodzia, jak i do Koszutki, linia oznaczona zostanie dwoma numerami.
  • Jako linia nr 43 tramwaj będzie kursował na trasie Zawodzie Zajezdnia – Koszutka Słoneczna Pętla przez Plac Wolności.
  • Jako linia nr 34 tramwaj będzie kursował na trasie Koszutka Słoneczna Pętla – Zawodzie Zajezdnia przez Plac Wolności

Na trasie wyłączonej z przejazdów komunikacji tramwajowej, tj.  od przystanku Katowice Plac Wolności – Chorzów Batory Zajezdnia uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-20.

Informacje dotyczące komunikacji tramwajowej oraz aktualnych rozkładów jazdy  dostępne są na stronie KZK GOP.

Raport nr 1

Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.05.2015 r.

 
 
Polityka cookies