Aktualności

24.01.2024 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 10 pn.: “Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców”. Wykonawcą jest: KZN Rail Sp. z o.o.

28.12.2023 r. Spółka zakończyła umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 9 pn.: “Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód – zachód biegnących ul. Chorzowską oraz ul. Gliwicką”, z Wykonawcą tj. Konsorcjum firm w składzie: SPAW-TOR Sp. z o.o. Sp. K., Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. K. oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych “Grotex” Sp. z o.o.

19.12.2023 r. Spółka zakończyła umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 5.2 pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej” z Wykonawcą tj. konsorcjum firm: SPAW-TOR Sp. z o.o. Sp. K., Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. K. i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych “Grotex” Sp. z o.o.

01.12.2023 r. Spółka zakończyła umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 7.3 pn.: “Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu”, z Wykonawcą: Eurovia Polska S.A.

01.12.2023 r. Spółka zakończyła umowę na dostawę dla zadania nr 14.3 pn.: “Zakup szlifierki torowej” z Copma Polska Sp. z o.o.

24.11.2023 r. Spółka zakończyła realizację umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 8.2 pn.: „Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki” – Etap I: Podetap A: odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do ul. Wolności 203-205″, z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych “Tor-Krak” Sp. z o.o.

23.11.2023 r. Spółka zakończyła realizację umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 2.6 pn.: “Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka”, z Wykonawcą: ZUE S.A.

23.11.2023 r. Spółka zakończyła realizację umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 2.5 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, od Pętli KWK Paryż do Al. Róż”, z Wykonawcą: ZUE S.A.

17.11.2023 r. Spółka zakończyła realizację umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 2.8.3 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3-go Maja”, z Wykonawcą: Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. K.

17.10.2023 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 15 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego łącznie z pętlą” z firmą “NJN” Damian Kłosek.

28.09.2023 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 11.1 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza” z firmą KZN RAIL Sp. z o.o.

18.09.2023 r. Spółka ogłosiła ponownie postępowanie przetargowe dla zadania nr 10 pn.: “Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców”.

16.08.2023 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja układu torowo – sieciowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie” (zadanie nr 12). Wykonawcą jest KZN Rail Sp. z o.o.

28.07.2023 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 4 pn.: “Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie” z firmą Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. K.

19.06.2023 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: “Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną i infrastrukturą towarzyszącą na pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej – etap II” w ramach zadania pn.: “Wymiana 4 szt. rozjazdów na pętli tramwajowej Chebzie w Rudzie Śląskiej”  (zadanie nr 8.7). Wykonawcą jest firma NJN Damian Kłosek.

31.05.2023 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Modernizacja układu torowo – sieciowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie”  (zadanie nr 12).

24.03.2023 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 2.8.1 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: – ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, – ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka” z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o.

22.03.2023 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną i infrastrukturą towarzyszącą na pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej – etap II” w ramach zadania pn.: “Wymiana 4 szt. rozjazdów na pętli tramwajowej Chebzie w Rudzie Śląskiej”  (zadanie nr 8.7).

01.03.2023 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 1 pn.: “Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” z Konsorcjum firm w składzie: Eurovia Polska S.A. (Lider Konsorcjum), KZN Rail Sp. z o.o. (Partner) oraz Nowak – Mosty Sp. z o.o. (Partner).

28.02.2023 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 11.2 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej” z firmą TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Sp. K.

10.02.2023 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 11.3 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Renców w Katowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej” z firmą KZN RAIL Sp. z o.o.

31.01.2023 r. Spółka zakończyła umowę na dostawę dla zadania nr 14.5 pn.: “Zakup pojazdu specjalistycznego – ratunkowego” z Przemysłowym Instytutem Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

26.01.2023 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 11.1 pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza”. Wykonawcą jest firma KZR Rail Sp. z o.o.

09.01.2023 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 8.2 pn.: „Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki” – Etap I: Podetap A: odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do ul. Wolności 203-205. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “Tor-krak” Sp. z o.o.

31.10.2022 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza” (zadanie nr 11.1).

19.09.2022 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki” – Etap I: Podetap A: odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do ul. Wolności 203-205 (zadanie nr 8.2).

19.07.2022 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 7.5 pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”. Wykonawcą jest konsorcjum firm: CONTRAXIM Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DABUD Sp. z o.o.

30.06.2022 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 7.6 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na odcinku od wiaduktu przy Hucie Kościuszko do ul. Metalowców”. Wykonawcą jest firma Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. K.

28.06.2022 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 7.7 pn.: “Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z siecią” z firmą TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Sp.k.

27.06.2022 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 5.5 pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie” z firmą Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. k.

14.06.2022 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 11.3 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Renców w Katowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej”. Wykonawcą jest firma KZN Rail Sp. z o.o.

08.06.2022 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 11.2 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej”. Wykonawcą jest firma TOR-KAR-SSON Sp. z o.o.

06.06.2022 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 5.2 pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej”. Wykonawcą jest konsorcjum firm: SPAW-TOR Sp. z o.o. Sp. K., Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. K. i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych “Grotex” Sp. z o.o.

21.04.2022 r. Spółka zakończyła umowę na dostawę dla zadania nr 14.4 pn.: “Zakup 3 pojazdów torowych” z Copma Polska Sp. z o.o.

05.04.2022 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 8.4 pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu” z firmą Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. k.

31.03.2022 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 8.3 pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Floriana (Browaru) do granicy z Rudą Śląską”. Wykonawcą jest firma “NJN” Damian Kłosek.

21.03.2022 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Reńców w Katowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej” (zadanie nr 11.3).

16.03.2022 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 9 pn.: “Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód – zachód biegnących ul. Chorzowską oraz ul. Gliwicką”. Wykonawcą jest Konsorcjum firm w składzie: SPAW-TOR Sp. z o.o. Sp. K., Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. K. oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych “Grotex” Sp. z o.o.

04.03.2022 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 2.5 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, od Pętli KWK Paryż do Al. Róż”. Wykonawcą jest firma ZUE S.A.

02.02.2022 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na odcinku od wiaduktu przy Hucie Kościuszko do ul. Metalowców” (zadanie nr 7.6).

02.02.2022 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 7.3 pn.: “Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu”. Wykonawcą jest firma Eurovia Polska S.A.

26.01.2022 r. Spółka podpisała umowę na dostawę dla zadania nr 14.3 pn.: “Zakup szlifierki torowej” z Copma Polska Sp. z o.o.

18.01.2022 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej” (zadanie nr 11.2).

17.12.2021 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad realizacją zadań nr 6.4, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.7, 9, 12, 2.4, 5.2, 7.6, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 w związku z realizacją Projektu.

01.12.2021 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek” (zadanie nr 7.5).

19.11.2021 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 15 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego łącznie z pętlą”. Wykonawcą jest firma “NJN” Damian Kłosek.

19.11.2021 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej” (zadanie nr 5.2).

17.09.2021 r. Spółka ponownie ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Zakup szlifierki torowej” (zadanie nr 14.3).

15.09.2021 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu, od ul. Gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego toru)” (zadanie nr 2.4).

15.09.2021 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód-zachód biegnących ul. Chorzowską i ul. Gliwicką” (zadanie nr 9).

14.09.2021 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 8.5 pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” z P.I.R.K. “TOR-KRAK” Sp. z o.o.

08.09.2021 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Floriana (Browaru) do granicy z Rudą Śląską” (zadanie nr 8.3).

03.09.2021 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu” (zadanie nr 7.3).

02.09.2021 r. Spółka podpisała umowę na dostawę dla zadania nr 14.5 pn.: “Zakup pojazdu specjalistycznego – ratunkowego” z Przemysłowym Instytutem Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

19.08.2021 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 6.2 pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z Pętlą Biskupice oraz z rozjazdami” z firmą KZN Rail Sp. z o.o.

29.06.2021 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 8.1 pn.: “Przebudowa przejazdu drogowo – tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza” z P.I.R.K. “Tor-krak” Sp. z o.o.

07.06.2021 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Zakup szlifierki torowej” (zadanie nr 14.3).

01.06.2021 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Zakup pojazdu specjalistycznego – ratunkowego” (zadanie nr 14.5).

25.05.2021 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania pn.: “Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców”. Wykonawcą jest Konsorcjum firm w składzie: NDI S.A. i NDI Sopot S.A.

12.05.2021 r. Spółka podpisała umowę na dostawę dla zadania nr 14.4 pn.: “Zakup 3 pojazdów torowych” z Copma Polska Sp. z o.o.

07.04.2021 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 2.8.1 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: – ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, – ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o.

10.03.2021 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach” (zadanie nr 5.3).

03.03.2021 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego łącznie z pętlą” (zadanie nr 15).

31.12.2020 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na zakup 3 pojazdów torowych w zakresie zadania nr 14.4.

18.12.2020 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka” (zadanie nr 2.6).

18.12.2020 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, od Pętli KWK Paryż do Al. Róż” (zadanie nr 2.5).

16.11.2020 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 8.1 pn.: “Przebudowa przejazdu drogowo – tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o.

05.11.2020 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 2.8.3 pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja”. Wykonawcą jest SILESIA INVEST Sp. z o.o. S.k.

05.11.2020 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 8.4 pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu”. Wykonawcą jest SILESIA INVEST Sp. z o.o. S.k.

03.11.2020 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 2.7 pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze” z P.I.R.K. “Tor-Krak” Sp. z o.o.

03.11.2020 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowkiego, Powstańców” (zadanie nr 10).

12.10.2020 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 6.1 pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami” z konsorcjum firm KZN Rail Sp. z o.o. i SPAW-TOR Sp. z o.o.

31.07.2020 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: – ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, – ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka” (zadanie nr 2.8.1).

30.07.2020 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa przejazdu drogowo – tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza” (zadanie nr 8.1).

29.07.2020 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 7.7 pn.: “Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z siecią”. Wykonawcą jest firma: TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. S.K. reprezentowana przez jedynego komplementariusza: TOR-KAR-SSON Sp. z o.o.

22.05.2020 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja” (zadanie nr 2.8.3).

14.05.2020 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 6.2 pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z Pętlą Biskupice oraz z rozjazdami”. Wykonawcą jest firma: KZN Rail Sp. z o.o.

23.04.2020 r. Spółka podpisała umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 1 pn.: “Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu”. Wykonawcą jest Konsorcjum firm w składzie: Eurovia Polska S.A. (Lider Konsorcjum), KZN Rail Sp. z o.o. (Partner) oraz Nowak – Mosty Sp. z o.o. (Partner).

16.04.2020 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 5.5 pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie”. Wykonawcą jest firma: Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k.

20.03.2020 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu” (zadanie nr 8.4).

18.03.2020 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 5.1 pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)”. Wykonawcą jest Konsorcjum firm w składzie: SPEC BRUK Sp. z o.o. sp.k. (Lider Konsorcjum), SPAW-TOR Sp. z o.o. sp.k. (Partner) i PROGREG BUDOWNICTWO Sp. z o.o. (Partner).

16.03.2020 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 8.5 pn.: “Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o.

29.01.2020 r. Spółka zakończyła realizację umowy z Przemysłowym Instytutem Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej jezdnej (zadanie nr 14).

10.01.2020 r. Spółka zakończyła realizację umowy z firmą Rafko Kuc Sp. J. na dostawę pojazdu przeznaczonego do prac torowych w tym m.in. wykonywania przeglądów, prac naprawczych i konserwacji nawierzchni szynowo-drogowej (zadanie nr 14).

10.01.2020 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 7.2 pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od Pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru)” z konsorcjum firm NDI S.A., NDI sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A.

10.01.2020 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 7.1 pn.: „Przebudowa torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu” z konsorcjum firm: NDI S.A. (lider), NDI Sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A.

09.12.2019 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z Pętlą Biskupice oraz z rozjazdami” (zadanie nr 6.2).

11.11.2019 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. “Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z siecią” (zadanie nr 7.7).

11.11.2019 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. “Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie” (zadanie nr 5.5).

30.09.2019 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 4 pn. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie”. Wykonawcą jest firma: Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k.

03.09.2019 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)” (zadanie nr 5.1).

20.08.2019 r. Spółka ponownie ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” (zadanie nr 1).

26.07.2019 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 5.4 pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. .Krasickiego” z konsorcjum firm NDI S.A., NDI sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A.

17.07.2019 r. Spółka unieważniła postępowanie przetargowe dla zadania pn. “Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” (zadanie nr 1), ze względu na to, że złożona oferta przez konsorcjum firm NDI S.A. oraz NDI Sp. z o.o. przekracza kwotę, którą Spółka zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

31.07.2019 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. “Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” (zadanie nr 8.5).

17.05.2019 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 2.3 pn.: „Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu” z P.I.R.K. “Tor-Krak” Sp. z o.o.

17.04.2019 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” (zadanie nr 1).

09.04.2019 r. Spółka podpisała umowę z Przemysłowym Instytutem Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej jezdnej (zadanie nr 14).

28.02.2019 r. Spółka zakończyła realizację umowy na roboty budowlane dla zadania nr 3 pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86″ z konsorcjum firm NDI S.A.,  Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A.

22.02.2019 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie” (zadanie nr 4).

22.02.2019 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 6.1 pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami”. Wykonawcą jest konsorcjum firm: KZN Rail Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i SPAW-TOR Sp. z o.o.  spółka komandytowa (Partner Konsorcjum).

18.01.2019 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 2.7 pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o.

28.12.2018 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 2.1 pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem” oraz zadania nr 2.2 pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli “Będzińska” w Sosnowcu. Przebudowa pętli “Będzińska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej”. Wykonawcą jest konsorcjum firm: NDI S.A. (lider), NDI sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A.

10.12.2018 r. Podpisano umowę z firmą Rafko Kuc Sp. J. na dostawę pojazdu przeznaczonego do prac torowych w tym m.in. wykonywania przeglądów, prac naprawczych i konserwacji nawierzchni szynowo-drogowej.

30.08.2018 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadań pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem” (zadanie nr 2.1) oraz „Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli “Będzińska” w Sosnowcu. Przebudowa pętli “Będzińska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej” (zadanie nr 2.2).

30.08.2018 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze” (zadanie nr 2.7).

31.07.2018 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami (zadanie nr 6.1).

05.07.2018 r. Spółka ogłosiła zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań objętych Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II”.

26.06.2018 r. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. podpisała umowę z firmą PESA Bydgoszcz S.A. na dostawę 27 sztuk nowych przegubowych wagonów tramwajowych jednokierunkowych, wieloczłonowych o długości minimalnej 22 metry nie więcej niż 25 metrów oraz 8 sztuk nowych, przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych o długości minimalnej 30 metrów nie więcej niż 32 metry. Wartość zawartej umowy to 220,987 mln zł netto.

26.06.2018 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na zakup pojazdu do prac torowych w zakresie zadania nr 14 pn.: „Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych” (zadanie nr 14).  Termin otwarcia ofert wyznaczono na 06.08.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w zakładce Zamówienia.

26.06.2018 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na zakup 2 szt. pojazdów do prac przy sieci trakcyjnej w zakresie zadania nr 14 pn.: „Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych” (zadanie nr 14).  Termin otwarcia ofert wyznaczono na 06.08.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w zakładce Zamówienia.

04.05.2018 Spółka Tramwaje Śląskie S.A. w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zaprasza grupy zorganizowane na dzień otwarty  zajezdni tramwajowej w Katowicach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dniotwarte.eu

20.03.2018 r. Spółka podpisała umowę umowę na roboty budowlane dla zadania 2.3 pn. “Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu” z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.

12.03.2018 r. Komisja Europejska w dniu 07.03.2018 r. wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy na rzecz dużego projektu pn. „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I”.

08.03.2018 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z firmą Modertrans Poznań Sp. z o.o. na dostawę 10 nowych wagonów jednoczłonowych z czego 2 będą tramwajami dwukierunkowymi. Zgodnie z zapisami umowy, ostatni z zamówionych tramwajów ma zostać dostarczony do Tramwajów Śląskich najpóźniej do końca czerwca 2020 r. Wartość zawartej umowy to 28,7 mln zł netto. Umowa zawiera również prawo opcji, z którego spółka Tramwaje Śląskie S.A. będzie mogła skorzystać, domawiając dodatkowo maksymalnie 5 wagonów jednokierunkowych o tych samych parametrach.

01.03.2018 r. Spółka wspólnie z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie ogłosiła postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie” (zadanie nr 4).  Termin otwarcia ofert wyznaczono na 10.04.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w zakładce Zamówienia.

26.02.2018 r. Spółka podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II”, nr POIS.06.01.00-00-0024/16. Całkowita wartość projektu wynosi 186 168 843,27 zł, a przyznana kwota dofinansowania 98 031 313,76 zł.

10.01.2018 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę na roboty budowlane dla zadania 6.3 pn. “Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu” z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.

30.12.2018 r. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiła postępowanie przetargowe na “Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych” (zadanie nr 14). Zakres zadania obejmuja zakup dwóch pojazdów sieciowych i jednego pojazdu torowego. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 09.02.2018 r.

20.12.2017 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 7.1 pn. “Przebudowa torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu” z konsorcjum firm: NDI S.A. (lider), NDI sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A.

11.12.2017 r. Spółka podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I”, nr POIS.06.01.00-00-0022/16. Całkowita wartość projektu wynosi 766 778 485,00 zł, a przyznana kwota dofinansowania 393 332 262,09 zł.

01.12.2017 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu” (zadanie nr 2.3). Planowany termin otwarcia ofert 12.01.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w zakładce Zamówienia.

30.11.2017 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowy na realizację prac modernizacyjnych na dwóch kolejnych zadaniach – ul. Katowickiej w Bytomiu (zadanie nr 7.2) i ul. Bytomskiej w Świętochłowicach (zadanie nr 5.4). W obu przypadkach głównym wykonawcą zostało konsorcjum firm NDI S.A., NDI sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A.

29.09.2017 r. Spółka podpisała umowę na roboty budowlane dla zadania nr 3 pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z konsorcjum firm: NDI S.A. (lider), NDI sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A.

29.07.2017 r. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiła postępowanie przetargowe na zakup 35 szt. wagonów wieloczłonowych oraz 10 szt. wagonów jednoczłonowych.

18.04.2017 r. Spółka podpisała umowę ze Spółką Sweco Consulting na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

16.03.2017 r. Spółka podpisała umowę z Konsorcjum: Kancelaria Radcy Prawnego dr Hab. Mirosław Pawełczyk z siedzibą w Warszawie i „JZP Kancelaria Adwokacka” Jarosz – Zugaj, Ziaja – Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska na świadczenie usługi pomocy prawnej.

16.02.2017 r. Tramwaje Śląskie S.A. podpisły umowę na roboty budowlane dla zadania 8.6 pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.

29.12.2016 r. Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie dla planowanych inwestycji przewidzianych do realizacji w perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 
 
Polityka cookies