Kontakt

Tramwaje Śląskie S.A.
41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

tel.: 32 246 60 61, 32 246 60 64, 32 246 60 65

e-mail: ts@tram-silesia.pl

WYKAZ TELEFONÓW I ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Kontakt: rzecznik Spółki oraz Dział Public Relations


Wyświetl większą mapę (Google Maps – link zewnętrzny)

Skargi, wnioski, zażalenia można kierować na adres e-mail: zgloszenie@tram-silesia.pl

Godziny pracy administracji: od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. Skargi i wnioski oraz inne sprawy kierowane do Spółki można składać pisemnie w Kancelarii Zarządu lub w sekretariatach kierowników Rejonów / Zakładów - w godzinach urzędowania. Sprawy można kierować również pocztą elektroniczną na adres Zarządu Spółki lub Rejonów / Zakładów.

Dane identyfikacyjne:
NIP: 634-01-25-637
REGON: 270561663
KRS: 0000145278 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 149 885 310 zł – pokryty w całości

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies