Zadanie nr 15

„Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu”.

Wykonawca:
konsorcjum firm: Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska

Wartość zadania: 16.138.268,34 zł

Termin realizacji: 22.07.2014r.

Zakres prac: przebudowa torowiska wzdłuż ul.Łagiewnickiej oraz ul. Świętochłowickiej w Bytomiu wraz z przebudową sieci trakcyjnej układu zasilania oraz peronami przystankowymi.

Raporty z realizacji

Raport nr 17 z dnia 30.06.2014r.

Od dnia 29.06.2014r. wznowiono kursowanie tramwajów po torowisku wzdłuż ul. Łagiewnickiej i Świętochłowickiej. Na nową trasę skierowano dwie linie tramwajowe: 5 relacji Zabrze Zaborze  - Chorzów Ratusz oraz 7 relacji Zabrze Biskupice – Katowice Zawodzie.

Raport nr 16 z dnia 28.06.2014r.

Wykonawca zakończył prace oraz zgłosił gotowość do dokonania odbioru technicznego wraz z dopuszczeniem do ruchu. W dniach 27-28.06.2014r. dokonano odbioru oraz wykonano jazdy próbne dopuszczając torowisko do ruchu tramwajowego.

Raport nr 15 z dnia 11.06.2014r.

Wykonawca wykonał peron przystankowy w rejonie skrzyżowania z ul. Fabryczną, jednocześnie trwa montaż wysięgników oraz przewodów trakcyjnych.

Raport nr 14 z dnia 26.03.2014r.

Wykonawca wykonał wysepki na przejściu dla pieszych oraz nowy chodnik w rejonie przedszkola. Na torowisku od tygodnia pracuje podbijarka torowa.

Raport nr 13 z dnia 06.03.2014r.

Trwa zabudowa kostki integracyjnej na peronach przystankowych. Z uwagi na konieczność odsunięcia torowiska od jezdni w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem w rejonie przedszkola zostały wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej.

Raport nr 12 z dnia 23.01.2014r.

Wykonawca ułożył już prawie całe torowisko oraz wybudował perony na przystankach Bytom Łagiewnicka, Bytom Urząd Pracy, Bytom Gojny, Łagiewniki Szyby Rycerskie oraz Łagiewniki Krzyżowa.

Raport nr 11 z dnia 19.11.2013r.

Powstają kolejne odcinki torowiska. Na odcinku od ul. Szyby Rycerskie do ul. Aptecznej trwają prace związane z betonowaniem fundamentów pod słupy trakcyjne.

Raport nr 10 z dnia 21.10.2013r.

Wykonawca zakończył układanie  odcinków torowiska w technologii bezpodsypkowej (prefabrykowane płyty torowe), powstały przejazdy w ul. Fabrycznej, Spacerowej, Szyby Rycerskie oraz w rejonie ul. Bernardyńskiej.

Raport nr 10 z dnia 02.10.2013r.

Trwa montaż torowiska, słupów trakcyjnych oraz krawężników. Powstają pierwsze perony na przystanku “Szyby Rycerskie”.

Raport nr 9 z dnia 11.09.2013r.

Wzdłuż ulic Świętochłowickiej i Łagiewnickiej sukcesywnie przybywa torowiska, równolegle trwa montaż krawężników oraz słupów trakcyjnych.

Raport nr 8 z dnia 16.08.2013r.

Wykonawca na bieżąco usuwa kolizje infrastruktury technicznej z projektowanym torowiskiem, równocześnie rozpoczął układanie nawierzchni torowej.

Strony: 1 2

 
 
Polityka cookies