Zadanie nr 55

„Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej”.

Wykonawca: NDI Spółka Akcyjna oraz Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima

Wartość zadania: 14.074.668,73 zł.

Termin realizacji: 18.05.2014r.

Zakres prac: przebudowa torowiska, układu zasilania, sieci trakcyjnej, peronów przystankowych, murów oporowych oraz obiektów mostowych w ciągu ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej.

Raporty z realizacji

Raport nr 22 z dnia 09.05.2014r.

Przeprowadziliśmy odbiór techniczny wraz z dopuszczeniem do ruchu. Od dnia 10.05.2014 r. na stałą trasę wraca linia nr 1 (Gliwice zajezdnia – Ruda Śląska Chebzie pętla).

Raport nr 21 z dnia 06.05.2014r.

Trwa montaż sieci trakcyjnej oraz prace wykończeniowe na całym odcinku wzdłuż ul. Zabrzańskiej.

Raport nr 20 z dnia 11.04.2014r.

Wykonawca zakończył przebudowę skrzyżowania ul. Zabrzańskiej/Wolności/1 Maja.

Raport nr 19 z dnia 04.04.2014r.

Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Zabrzańskiej/Wolności/1 Maja, ukończono budowę peronów przystankowych “Kolonia Styczyńskiego” i “Urząd Skarbowy”, trwa budowa peronu “Ruda Południowa”. Równocześnie trwają prace związane z zabudową słupów trakcyjnych oraz uzbrajaniem ich w wysięgniki sieci trakcyjnej.

Raport nr 19 z dnia 04.03.2014r.

Trwa wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne oraz zabudowa płyt przejazdowych do przystanku autobusowego. Zakończono zakres przebudowy toru w ul. Dworcowej.

Raport nr 18 z dnia 10.02.2014r.

Wykonawca zakończył montaż torowiska w ul. Dworcowej, trwają prace związane z budową peronów, zabudową i uzbrajaniem słupów trakcyjnych.

Raport nr 17 z dnia 13.01.2014r.

Wykonawca zabudowuje szyny w prefabrykowanych płytach torowych w ul. Dworcowej, w wąwozie trwają prace wykończeniowe, oddano do użytku nową kładkę dla pieszych nad torem tramwajowym. Torowisko zostało wykonane na całym odcinku z wyłączeniem skrzyżowania z ul. 1-go Maja, trwa zabudowa płyt przejazdowych w rejonie zatoczki autobusowej “Ruda Południowa Skrzyżowanie”.

Raport nr 16 z dnia 22.11.2013r.

Trwa montaż torowiska w rejonie mijanki na skrzyżowaniu z ul. Wolnością oraz betonowanie murów oporowych w wąwozie.

Raport nr 15 z dnia 21.10.2013r.

Na odcinku od granicy z Zabrzem do ul Narcyzów wykonano odwodnienie, trwa wykonywanie podbudowy. Prace ziemne trwają na mijance w rejonie skrzyżowania Zabrzańska/Wolności. W wąwozie od strony zachodniej trwają prace związane z układaniem prefabrykowanych płyt torowych, natomiast od strony wschodniej wykonano podbudowę betonową oraz trwa wykonywanie zbrojenia pod mury oporowe.

Raport nr 14 z dnia 01.10.2013r.

Na odcinku od granicy z Zabrzem do ul Narcyzów wykonano odwodnienie, trwa wykonywanie podbudowy. Prace ziemne trwają na mijance w rejonie skrzyżowania Zabrzańska/Wolności. Na odcinku od trasy N-S do ul. Styczyńskiego torowisko zostało podbite, trwa wykonywanie przejazdów i montaż obrzeży.

Raport nr 13 z dnia 09.09.2013r.

Trwają prace ziemne na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności/ 1 Maja do granicy z Zabrzem. W wąwozie wykonywana jest podbudowa oraz kontynuowane są prace przy wykonywaniu zbrojenia w tunelu.

Raport nr 12 z dnia 16.08.2013r.

Nowe torowisko ułożone jest już od wiaduktu trasy N-S do rejonu przystanku “Chebzie Styczyńskiego”, w wąwozie trwa wykonywanie zbrojenia pod przyszłe mury oporowe.

Raport nr 11 z dnia 01.08.2013r.

Sukcesywnie przybywa nowo ułożonego torowiska, w rejonie tunelu pod linią kolejową wykonano podbudowę betonową.

Raport nr 10 z dnia 22.07.2013r.

Trwają prace przy układaniu nawierzchni torowej, zabudowano słupy trakcyjne. W rejonie przejazdu kolejowego trwają prace przy odbudowie murów oporowych, wykonano już odwodnienie oraz nową żelbetową kładkę dla pieszych.

Raport nr 10 z dnia 28.06.2013r.

Postępują prace przy zabudowie słupów trakcyjnych oraz przebudowie murów oporowych. Wykonawca przygotowuje się do wylewania nowej kładki dla pierwszych nad torami.

Raport nr 9 z dnia 18.06.2013r.

Trwa układanie nawierzchni torowej od strony Rudy Południowej, równolegle prowadzone są prace związane z przebudową tunelu pod linią kolejową, przebudową murów oporowych oraz zabudowy słupów trakcyjnych.

Raport nr 8 z dnia 07.06.2013r.

Trwają prace związane z wykonaniem podbudowy. Równolegle Wykonawca przystąpił do rozbiórki murów porowych w rejonie tunelu pod linią kolejową.

Raport nr 7 z dnia 10.05.2013r.

Trwają prace przy korytowaniu oraz wykonaniu odwodnienia torowiska.

Strony: 1 2

 
 
Polityka cookies