Zadanie nr 55

Raport nr 6 z dnia 18.04.2013r.

Trwają prace rozbiórkowe, Wykonawca zdemontował już sieć trakcyjną, większość słupów trakcyjnych oraz przystąpił do demontażu torowiska.Raport nr 5 z dnia 08.04.2013r.

Wprowadzono tymczasową organizację ruchu, tym samym Wykonawca rozpoczął prace – wykonywanie pomiarów geodezyjnych na wyłączony odcinku torowiska. Ciekawostką jest fakt, że tymczasowa linia tramwajowa nr 10, kursująca na trasie Zabrze Zaborze – Bytom Bobrek zmienia kierunek jazdy w Rudzie Południowej.Raport nr 4 z dnia 02.04.2013r.

Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy, od dnia 08.04.2013r. nastąpi wyłączenie z ruchu tramwajowego odcinka: Chebzie Dworcowa – Ruda Południowa, co umożliwi rozpoczęcie prac na pierwszym odcinku obejmującym przebudowę torowiska, sieci trakcyjnej, układu zasilania oraz obiektów inżynieryjnych.

Raport nr 3 z dnia 18.02.2013r.
Podpisaliśmy umowę z konsorcjum firm NDI Spółka Akcyjna oraz Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. “Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); ul. Katowickiej (10 m)”, “Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej”. Łączna wartość umowy wynosi 16.252.505,75 zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziano w maju 2014 r.

Raport nr 2 z dnia 31.01.2013r.
Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); w ul. Katowickiej (10 m)” (zadanie nr 53), „Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej” (zadanie nr 55) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm:
1. NDI S.A.
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot
2. Construcctiones y Promociones Balzola Sociadad Anonima,
Av. Sabino Arana,
20 3 48013 Bilbao
Vizcaya, Hiszpania
Cena oferty netto: 16.252.505,75 zł
Cena oferty brutto: 19.990.582,07 zł

Raport nr 1 z dnia 10.11.2012r.

W dniu 10.11.2012r. Tramwaje  Śląskie S.A. ogłosiły przetarg pn.: „Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); w ul. Katowickiej (10 m)” (zadanie nr 53), „Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej” (zadanie nr 55), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2012r. o godzinie 09:45. (więcej)

Strony: 1 2

 
 
Polityka cookies