Zbycie nieruchomości w Będzinie

Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie posiadają do zbycia nieruchomość gruntową częściowo zabudowaną, położoną w Będzinie przy ul. Piastowskiej w bezpośredniej bliskości drogi krajowej Warszawa-Katowice, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Spółki.

Nieruchomość położona w Będzinie przy ul. Piastowskiej 29

własność: Skarb Państwa

użytkowanie wieczyste: Tramwaje Śląskie S.A. (do 5.12.2089 r.)

Nieruchomość składa się z działek:

Będzin

5773/29
+ udział w dz. 5773/32

działka przy ul. Piastowskiej 29
o pow. 6347 m2

zabudowana budynkiem administracyjno –socjalnym
o pow. użytkowej 4784 m2

+ udział w wysokości 16,6 % w drodze dojazdowej  na działce 5773/32

Będzin

5773/30
+ udział w dz. 5773/32

działka przy ul. Piastowskiej 29,
o pow. 3134 m2

zabudowana budynkiem ośmiostanowiskowego garażu na tabor niekomunikacyjny

o pow. użytkowej 426 m2
oraz obiektem myjni płytowej
o pow. użytkowej 82,5 m2

+ udział w wysokości 8,2 % w drodze dojazdowej

na działce 5773/32

Będzin

5773/33
+ udział w dz. 5773/32

działka przy ul. Piastowskiej 29,
o pow. 13021 m2

niezabudowana

+ udział w wysokości 38,3 % w drodze dojazdowej na działce 5773/32

Opis działek:

1)      działka nr 5773/29 o pow. 6347 m2, k.m. 18, obręb Grodziec, KW Nr KA1B/00027716/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Będzinie, zabudowana budynkiem administracyjno –socjalnym o pow. użytkowej 4784 m2,  pow. zabudowy 1765 m2, kubaturze
17 702 m3.

Budynek wolnostojący, składa się z dwóch części połączonych funkcjonalnie: wysokiej
5-kondygnacyjnej oraz niskiej 2-kondygnacyjnej. Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa prefabrykowana, wybudowany w 1978 r. Dach części wysokiej płaski, kryty papą, w części niskiej płaski ze świetlikami. Stolarka okienna z PCV i drewniana.

Instalacje wew.: elektryczna światła i siły, CO, wod-kan, odgromowa, teletechniczna. Budynek do remontu.

2)      działka nr 5772/32 o pow. 3134 m2, k.m. 18, obręb Grodziec, KW Nr KA1B/00027716/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Będzinie, zabudowana budynkiem ośmiostanowiskowego garażu na tabor niekomunikacyjny o pow. użytk. 426 m2, pow. zabudowy
454 m2, kubaturze 2252 m3.

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa prefabrykowana, wybudowany w 1978 r. Dach płaski, kryty papą. Bramy zewnętrzne stalowe, otwory okienne ramy stalowe z luksferami.

Instalacje wew.: elektryczna światła i siły, CO, wod-kan,  teletechniczna. Stan techniczny zadawalający.

Na działce znajduje się obiekt myjni płytowej, betonowej, nieobudowanej o szer. 4,75 m
i dł. 17,35 m, o pow. zabudowy 82,5 m2.

3)      działka nr 5773/33 o pow. 13021 m2, k.m. 18, obręb Grodziec, KW Nr KA1B/00027716/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Będzinie, niezabudowana, kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działka uzbrojona: instalacja wod-kan, elektroenergetyczna.

4)      działka nr 5773/32 o pow. 1652 m2, k.m. 18, obręb Grodziec, KW Nr KA1B/00033387/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Będzinie, właściciel: Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: 5 użytkowników wieczystych, stanowi  drogę dojazdową o nawierzchni  utwardzonej.

Uwarunkowania planistyczne:

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie ma aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Będzin (Uchwała RM nr XLII/398/2013 z dnia 30.09. 2013 r.)  teren oznaczony jest symbolem:

U – 2 – tereny obiektów usługowych.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Księgowości Majątkowej
tel. kontaktowy (32) 246 60 61, 246 60 64 wew. 376
e-mail: majatek@tram-silesia.pl

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies