Ośrodek Szkolenia Motorniczych

Ośrodek Szkolenia rozpoczął działalność w 1993 roku w Przedsiębiorstwie Komunikacji Tramwajowej      w Katowicach. Od stycznia 2003 roku działa w strukturach spółki Tramwaje Śląskie S.A., swoją siedzibę ma na terenie zajezdni tramwajowej w Katowicach – Zawodziu. Na kursach organizowanych w Ośrodku kandydaci na motorniczych zdobywają solidną i rzetelną wiedzę z prawa  o  ruchu  drogowym,  budowy  i obsługi  tramwajów,  udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej,  a  także  uczą  się bezpiecznego i pewnego prowadzenia tramwajów w różnych warunkach.

OSM OSM

 

Wymagania i zakres szkolenia

 • ukończone 21 lat,
 • dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi i psychologicznymi,
 • odporność na stres,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • niekaralność.
 • Szkolenie składa się z 82 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych, łącznie 142 godziny, zakończone jest egzaminem wewnętrznym. W  trakcie  zajęć  odbywają  się  również  ćwiczenia  z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie materiały niezbędne w procesie nauczania kursanci otrzymują bezpłatnie.

  Wyposażenie i kadra Ośrodka

  Ośrodek Szkolenia dysponuje salą wykładową wyposażoną w niezbędne pomoce naukowe, dydaktyczne, multimedialne oraz sprzęt audiowizualny. Zajęcia praktyczne odbywają się na wagonach tramwajowych specjalnie przystosowanych do nauki jazdy. Kadra prowadząca zajęcia to wysoko wykwalifikowani, doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, których cechuje spokój i opanowanie w każdej sytuacji oraz indywidualne podejście do każdej osoby szkolonej.

  OSM OSM

   


  Kontakt:
  Kierownik Ośrodka  -  Sebastian Wiśniewski
  Ośrodek Szkolenia Motorniczych
  ul. 1 Maja 152
  40-237 Katowice
  tel. 32 266 50 97
  e-mail: osm@tram-silesia.pl

  Biuro OSM czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 13:00

   

   
  Eko = logicznie
  Podróż bez spalin!
  ekologia na szynach
   
  Polityka cookies