Ośrodek Szkolenia Motorniczych

Ośrodek Szkolenia działa od 1993 roku, jako jedyny w województwie szkoli przyszłych motorniczych. Na kursach organizowanych w Ośrodku przyszły motorniczy oprócz uprawnień do kierowania tramwajem zdobywa również solidną i rzetelną wiedzę z zakresu prawa o ruchu drogowym, obsługi pojazdu a także umiejętność bezpiecznego i pewnego prowadzenia pojazdu oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

OSM OSM

 

Wymagania i zakres szkolenia

Każdy uczestnik kursu musi spełnić odpowiednie warunki:

  • ukończone 21 lat,
  • dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi i psychologicznymi,
  • odporność na stres,
  • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • niekaralność.

Szkolenie obejmuje 82 godziny zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym a następnie egzaminem państwowym przeprowadzanym przez egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Kurs podstawowy obejmuje szkolenie w zakresie obsługi wagonów serii 105Na. Do obsługi innych typów wagonów przeprowadzane jest szkolenie dodatkowe.


Kadra i wyposażenie Ośrodka

Ośrodek ma siedzibę na terenie zajezdni tramwajowej w Katowicach. Dysponuje salą wykładową wyposażoną w niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. Zajęcia praktyczne odbywają się na wagonach tramwajowych specjalnie przystosowanych do nauki jazdy. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów, którzy cechują się spokojem i opanowaniem w każdej sytuacji oraz indywidualnym podejściem do każdej osoby szkolonej.


OSM

OSM

 Kontakt:

Kierownik Ośrodka – Paweł Myśliwczyk

Ośrodek Szkolenia Motorniczych
ul. 1 Maja 152
40-237 Katowice
tel. 32 266 50 97
e-mail: osm@tram-silesia.pl

Biuro OSM czynne w dni robocze w godz. 7:00-13:00

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies