Ośrodek Szkolenia Motorniczych

Ośrodek Szkolenia rozpoczął działalność w 1993 roku w Przedsiębiorstwie Komunikacji Tramwajowej w Katowicach. Od stycznia 2003 roku działa w strukturach spółki Tramwaje Śląskie S.A., swoją siedzibę ma na terenie zajezdni tramwajowej w Katowicach – Zawodziu. Jako jedyny w województwie szkoli przyszłych motorniczych. Na kursach organizowanych  w Ośrodku kandydaci na motorniczych zdobywają solidną i rzetelną wiedzę z prawa o ruchu drogowym, obsługi tramwajów, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także uczą się bezpiecznego i pewnego prowadzenia tramwajów.

OSM OSM

 

Wymagania i zakres szkolenia

Warunki, które musi spełnić uczestnik kursu:

  • ukończone 21 lat,
  • dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi i psychologicznymi,
  • odporność na stres,
  • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • niekaralność.

Szkolenie składa się z 82 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych, łącznie 142 godziny, zakończone jest egzaminem wewnętrznym. Kurs podstawowy obejmuje szkolenie w zakresie obsługi wagonów typu 105Na i pochodnych.

Kadra i wyposażenie Ośrodka

Ośrodek Szkolenia dysponuje salą wykładową wyposażoną w niezbędne pomoce naukowe, dydaktyczne, multimedialne oraz sprzęt audiowizualny. Wszystkie materiały niezbędne w procesie nauczania kursanci otrzymują bezpłatnie. Zajęcia praktyczne odbywają się na wagonach tramwajowych specjalnie przystosowanych do nauki jazdy. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą wysoko wykwalifikowani, doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy cechują się spokojem i opanowaniem w każdej sytuacji oraz indywidualnym podejściem do każdej osoby szkolonej.


OSM OSM

 


Kontakt:

Kierownik Ośrodka – Paweł Myśliwczyk

Ośrodek Szkolenia Motorniczych
ul. 1 Maja 152
40-237 Katowice
tel. 32 266 50 97
e-mail: osm@tram-silesia.pl

Biuro OSM czynne w dni robocze w godz. 7:00-13:00

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies