Komunikacja z akcjonariuszami

 

Walne Zgromadzenie, Statut Spółki

2.06.2023

Statut spółki Tramwaje Śląskie S.A.
> Statut spółki Tramwaje Śląskie S.A.
> Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
> Informacja o Rejestrze Akcjonariuszy
> walne zgromadzenia:
- NWZ   9 stycznia 2020
- NWZ     17 marca 2020
- odwołanie zwołania NWZ 17 marca 2020
- ZWZ  23 czerwca 2020
- ZWZ       21 maja 2021
- NWZ         9 [...]

Ogłoszenia

23.09.2020

- z dnia 10 lutego 2021 r- Ogłoszenie o prawomocnym postanowieniu z dnia 4 lutego 2021 roku Sądu Rejonowego w Bytomiu VI Wydział Gospodarczy w sprawie umorzenia dokumentów akcji imiennych serii A od numeru 006336501 do numeru 006393500 spółki Tramwaje Śląskie S.A.
-  dnia 8 grudnia 2020 r. – Wezwanie nr 5 dotyczące dematerializacji akcji spółki [...]

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies