Odstąpienie od przetargu na sprzedaż nieruchomości w Chorzowie

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie informuje, że na podstawie pkt 28 Regulaminu przetargu odstępuje od ogłoszonego na dzień 03.07.2013 r. na godz. 13.00 w siedzibie Spółki przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  zabudowanej   położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 152, składającej się z działek 1840/430, 2862/429, 3099/430, 2008/430, 2010/429, 298/61, 299/60, 590/63 o łącznej pow. 28 875 m2 zapisanych w KW Nr KA1C/00022232/9, KA1C/00008885/7 KA1C/00022231/2 wraz prawem własności  budynków i budowli na niej posadowionych.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies