3 dni utrudnień od Katowic do Świętochłowic

25.09.2013

W poniedziałek 30.09 rozpoczną się prace modernizacyjne torowiska i sieci trakcyjnej na pl. Wolności w Katowicach, oraz prace na drugim torze w ul. Armii Krajowej w Chorzowie. W związku z tym od nocy z czwartku na piątek (26/27.09) do nocy z niedzieli na poniedziałek (29/30.09) zawieszony zostanie ruch tramwajów od katowickiego Rynku do przystanku Świętochłowice Gazownia. Transport zapewni autobusowa komunikacja zastępcza.

Wyłączenie ruchu na ciągu od Katowic do Świętochłowic niezbędne jest, by dokonać zabudowy rozjazdów technologicznych i przełączenia sieci trakcyjnej. Umożliwi to utrzymanie ruchu tramwajowego na czas remontu pl. Wolności w Katowicach po jednym torze. Z kolei w Chorzowie, zakończyły się prace na pierwszym torze w ul. Armii Krajowej i wykonawca przed przystąpieniem do prac na drugim torze przełoży ruch na nowo wybudowany tor. Obie inwestycje są częścią realizowanego przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

26/27-29/30.09.2013 r. – zawieszenie ruchu tramwajowego od Rynku w Katowicach do przystanku Świętochłowice Gazownia

W związku z prowadzonymi pracami  od godziny 00:00 dnia 27.09.2013 r. do godziny 4:00 dnia 30.09.2013 r. wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych nr: 7, 17, 20 i 40 oraz wznowione zostanie kursowanie linii tramwajowej nr 13 wraz z uruchomieniem autobusowej komunikacji zastępczej T-7 i T-20:

  • Kursowanie linii tramwajowych nr 7 i 40 zostanie zawieszone,
  • Wznowione zostanie kursowanie linii tramwajowej nr 13 na odcinku: „Siemianowice Plac Skargi” – „Katowice Plac Miarki”,
  • Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii tramwajowej nr 17: co 10 minut w piątek oraz co 15 minut w sobotę i niedzielę,
  • Linia tramwajowa nr 20 kursować będzie w relacji: „Katowice Szopienice Pętla” – „Brynów Pętla”.

Na odcinkach wyłączonych z przejazdów komunikacji tramwajowej, tj.: od przystanku: „Świętochłowice Gazownia” do przystanku „Katowice Dworzec PKP” (wzdłuż ul. Armii Krajowej w Chorzowie, ul. Gliwickiej i 3 Maja w Katowicach) oraz „Chorzów Ratusz” do „Katowice Dworzec PKP” uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerami T-7 i T-20 z przejazdem ulicami:

Linia autobusowej komunikacji zastępczej T-7 relacji: „Świętochłowice Gazownia” – „Chorzów Batory Piekarska” obsługiwać będzie przystanki:

  • kierunek do Chorzowa Batorego: „Świętochłowice Gazownia” (stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy ul. Katowickiej od strony gazowni), „Chorzów Batory Dworzec PKP (stanowisko tramwajowe), „Chorzów Batory Piekarska” (stanowisko tymczasowe do wysiadania na wyjeździe z ul. Piekarskiej), „Chorzów Batory Piekarska” (stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej w rejonie pobliskiej piekarni),
  • kierunek do Świętochłowic: „Chorzów Batory Piekarska”(stanowisko tymczasowe), „Chorzów Batory Dworzec PKP”(stanowisko tramwajowe), „Chorzów Racławicka”(stanowisko autobusowe), „Chorzów DTŚ-BOWID”(stanowisko autobusowe), „Chorzów Bałtycka” (stanowisko tymczasowe przy ul. Bałtyckiej), „Świętochłowice Gazownia (stanowisko tymczasowe).

Linia autobusowej komunikacji zastępczej T-20 relacji: „Katowice Rynek” – „Chorzów Miasto Dworzec PKP” obsługiwać będzie przystanki:

  • kierunek do Chorzowa: „Katowice Rynek”, „Katowice Dąbrówki” (stanowisko tramwajowe), „Załęże Pośpiecha” (stanowisko autobusowe), „Załęże Kościół” (stanowisko tramwajowe), „Załęże Janasa”(stanowisko tramwajowe), „Załęże Dwór” (stanowisko autobusowe), „Załęże Wiśniowa”(stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy ul. Gliwickiej), „Załęże Dom Kultury” (stanowisko przy peronie tramwajowym), „Załęże Szkoła” (stanowisko przy peronie tramwajowym), „Chorzów DTŚ-BOWiD” (stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy włączeniu z DTŚ w al. Bojowników o Wolność i Demokrację), „Chorzów Dom Działkowca” (stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy ul. Hajduckiej), „Chorzów Cmentarna” (stanowisko tramwajowe), „Chorzów ZUS” (stanowisko autobusowe), „Chorzów Rynek” (stanowisko tramwajowe), „Chorzów Rynek” (stanowisko autobusowe), „Chorzów Miasto Dworzec PKP” (stanowisko autobusowe),
  • kierunek do Katowic: „Chorzów Miasto Dworzec PKP”, „Chorzów Ratusz” (stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy ul. Pocztowej przy Estakadzie od strony przystanków tramwajowych), „Chorzów Sobieskiego” (stanowisko tymczasowe przy ul. Powstańców), „Chorzów Kościół św. Jadwigi” (stanowisko tymczasowe przy ul. Powstańców), „Chorzów Cmentarna” (stanowisko tramwajowe), „Chorzów Dom Działkowca” (stanowisko tramwajowe), „Chorzów Racławicka (stanowisko tymczasowe), „Chorzów Batory Dworzec PKP” (stanowisko tramwajowe), „Chorzów Batory Piekarska” (stanowisko tramwajowe), „Chorzów Batory Zajezdnia” (stanowisko tramwajowe), „Załęże Szkoła” (stanowisko tymczasowe), „Załęże Dom Kultury” (stanowisko tymczasowe przy Domu Kultury), „Załęże Wiśniowa” (stanowisko tymczasowe), „Załęże Dwór” (stanowisko autobusowe), „Załęże Janasa” (stanowisko tramwajowe), „”Załęże Kościół” (stanowisko tramwajowe), „Załęże Pośpiecha” (stanowisko tramwajowe), „Katowice Dworzec” (obsługa stanowiska nr 5), „Katowice Konopnickiej Dworzec” (stanowisko tramwajowe), „Katowice Jagiellońska”, „Katowice Mariacka”, „Katowice Szkolna”, „Katowice Rynek” (przystanek autobusowy przy Domu Handlowym „SKARBEK”).

W poniedziałek 30.09 od godz. 4:00 wszystkie zawieszone i zmienione linie tramwajowe wrócą na swoje stałe trasy. Tramwaje kursujące przez pl. Wolności w Katowicach jeździć będą między ul. 3 Maja a ul. Gliwicką po jednym torze (nitka południowa). W Chorzowie na ul. Armii Krajowej tramwaje korzystać będą z nowego torowiska, a wykonawca robót rozpocznie demontaż drugiego toru, po którym dotychczas odbywał się ruch tramwajowy.

W związku z prowadzonymi pracami, zmianie ulegnie również organizacja ruchu samochodowego i autobusowego, o czym w stosownych komunikatach informuje KZK GOP.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies