Marzec 2014

Trwa realizacja Projektu pn. “Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej
w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W marcu rozpocznie się modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach od Śląskiego Ogrodu Zoologicznego do Wesołego Miasteczka. Prace prowadzone będą przy zachowaniu ruchu tramwajów po jednym torze.

Do połowy marca zakończy się modernizacja ostatniego fragmentu torowiska w ul. 3 Maja w Katowicach i wznowiony zostanie ruch tramwajów w pełnym zakresie w ciągu ul. 3 Maja, pl. Wolności, ul. Gliwicka.

Również w połowie marca planowane jest rozpoczęcie prac przy modernizacji torowiska na ul. Kościuszki w Katowicach na odcinku od Kinoteatru Rialto do pl. Miarki. Prowadzone już roboty na odcinku od ul. Szeligiewicza do stadionu AWF powinny się zakończyć na przełomie marca i kwietnia.

W Katowicach Szopienicach planowane jest zawieszenie ruchu tramwajowego i rozpoczęcie prac torowych w pełnym zakresie.

Podobnie na ul. Sobieskiego w Sosnowcu, gdzie przy zawieszonym ruchu prowadzone będą prace torowe w jezdni oraz budowa mostu na Brynicy. Kontynuowane będą prace w Sosnowcu w ul. 3 Maja w rejonie ul. Żeromskiego.

Do połowy marca powinny zakończyć się prace przy rondzie w Rudzie Śląskiej Chebziu. Po ich zakończeniu wznowione zostanie kursowanie tramwajów linii nr 18 na stałej trasie. Po zakończeniu tych prac roboty przeniosą się na skrzyżowanie ul. 1 Maja i Wolności.

W Zabrzu kontynuowane będą prace torowe wzdłuż ul. Wolności z przebudową przejazdu w rejonie ul. Myśliwskiej.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies