Maj 2014

Wkrótce znajdą się w tym miejscu informacje o bieżącej działalności Tramwajów Śląskich S.A.
oraz na temat realizowanego Projektu pn. “Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej
w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies