Zbycie wierzytelności Spółki

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. zaprasza zainteresowane osoby fizyczne i prawne

do zakupu wierzytelności Spółki.

Szczegółowe warunki nabycia wierzytelności określone zostały w Regulaminie znajdującym się w załączniku.


 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies