Ogłoszenie o naborze na kurs motorniczego

JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZDOBYCIEM

UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA TRAMWAJEM?

 

ZARZĄD TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A.

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA KURS MOTORNICZEGO TRAMWAJU.


CENA KURSU – 6200 ZŁ.

PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA KURSU – 24.03.2014

KURS TRWA OK. 3 MIESIĄCE.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:


  • UKOŃCZONE 21 LAT,
  • WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ZAWODOWE,
  • NIEKARALNOŚĆ.


Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kurs wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • życiorys,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowym i komunikacji, życiu i zdrowiu, mieniu oraz wiarygodności dokumentów.


Dokumenty należy składać w terminie do 17.03.2014 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Szkolenia Motorniczych – tel. 32 256 36 61 w. 224

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies