Zbycie nieruchomości w Chorzowie

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości w Chorzowie

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie ogłasza przetarg  na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 152.

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 152 składającej się z działek nr: 1840/430; 2862/429; 3099/430; 2008/430; 2010/429; 298/61; 299/60; 590/63, karta mapy 8, obręb 0001 i 0004, o łącznej powierzchni 28.875m2, objętej księgami wieczystymi nr: KA1C/00022232/9, KA1C/00022231/2, KA1C/00008885/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Chorzowie oraz prawo własności: budynku warsztatu zwrotnic o pow. użytkowej 1.068,7 m2, budynku administracyjnego o pow. użytkowej 365,7 m2, budynku magazynu tlenu o pow. użytkowej 8,3 m2, budynku sterowni o pow. użytkowej 16,8 m2, pozostałej infrastruktury technicznej (kable zasilające, sieć wodociągowa, itp.).


Przetarg odbędzie się po nowym roku w siedzibie Spółki, Chorzów, ul. Inwalidzka 5.

Cena wywoławcza wynosi: 3.200.000 zł netto (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych netto).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wynosi 320.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies