Ogłoszenie o wolnym stanowisku – kierownik Działu Księgowości Majątkowej

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:

KIEROWNIKA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MAJĄTKOWEJ


RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Nadzór prawny nad dokumentacją Spółki, w tym:

 • majątku (środki trwałe, wartości niematerialne),
 • zagadnień w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów będących składnikami majątku użytkowanymi przez Spółkę,
 • docelowego przejmowania użytkowanych przez Spółkę składników majątku.

2. Nadzór i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości Spółki, w tym:

 • weryfikacja i aktualizacja prawidłowości wpisów dotyczących majątku Spółki w księgach wieczystych, ewidencji gruntów poszczególnych gmin,
 • danych dotyczących opłat użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości oraz prawidłowego ich naliczenia.

3. Nadzór nad pracami związanymi z wyceną, podziałem, sprzedażą, likwidacją lub przejęciem nieruchomości.

4. Inicjowanie działań w zakresie restrukturyzacji majątkowej Spółki.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze lub ekonomiczne),
 • minimum pięcioletni staż pracy, w tym cztery lata na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym oraz  cztery lata w specjalności,
 • znajomość procedur administracyjnych w zakresie KPA, KC. KPC,
 • znajomość zagadnień z dziedzin: zarządzanie nieruchomościami, budownictwo, prawno‑geodezyjnych, zamówień publicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera: MS Word, MS Excel, systemów informatycznych klasy ERP,
 • mile widziana znajomość tematyki projektów unijnych.

WYMAGANE KOMPETENCJE:

 • samodzielność, myślenie analityczne, umiejętność dobrej organizacji pracy, sumienność, umiejętność zarządzania pracownikami, zaangażowanie

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do 17.10.2014 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 41-500 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 30.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies