Nabór kandydatów na kurs motorniczego tramwaju

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A.

ogłasza

nabór kandydatów

na kurs motorniczego tramwaju.


Cena kursu – 6200 zł

Planowana data rozpoczęcia kursu – 03.11.2014 r.

Czas trwania kursu – ok. 3 miesiące

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

  • UKOŃCZONE 21 LAT,
  • WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ZAWODOWE,
  • NIEKARALNOŚĆ.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kurs wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • życiorys,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym i komunikacji, życiu i zdrowiu, mieniu oraz wiarygodności dokumentów.

Dokumenty należy składać w terminie do 15.10.2014 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 31.

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Szkolenia Motorniczych – tel. 32 256 36 61 w. 224

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies