Ogłoszenie o wolnym stanowisku – specjalista ds. infrastruktury

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. infrastruktury

w Jednostce Realizującej Projekt pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

oraz Projekt pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą- etap II.

Ramowy zakres obowiązków:

 • Opiniowanie i odbiór dokumentacji technicznej, koncepcji technicznych, kierunków rozwoju, rozwiązań technicznych itp.
 • Bieżący nadzór nad procesem inwestycyjnym.
 • Analiza przebiegu prac wraz z monitorowaniem ich zgodności z przyjętym harmonogramem oraz zapisami umów zawartych z Wykonawcami. Reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości.
 • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych, opinii i ekspertyz oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Uczestnictwo w naradach technicznych, przekazaniach placów budów, odbiorach robót itp.
 • Dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz ich rozliczeń rzeczowych i finansowych.
 • Sporządzanie dowodów OT oraz sprawozdań z realizowanych inwestycji.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku (minimum 3 lata).
 3. Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz wymogów formalno-prawnych związanych z działalnością inwestycyjną.
 4. Bardzo dobra praktyczna znajomość MS Excel.

Wymagania dodatkowe:

 1. Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera w tym: oprogramowania w środowisku WINDOWS, pakiet MS-Office.
 3. Odporność na stres i działanie pod presją czasu.
 4. Znajomość języka angielskiego.
 5. Umiejętność ustalania priorytetów, dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej.
 6. Zdolności interpersonalne.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • Życiorys (CV).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dokumenty należy składać w terminie do 30.01.2015 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29/30.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies