10.04.2015

UWAGA KIEROWCO!

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU W BYTOMIU

Tramwaje Śląskie S.A. i Urząd Miasta Bytom informują, iż w związku
z rozpoczęciem modernizacji torowiska tramwajowego
w ul. Katowickiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do pl. Sikorskiego

OD SOBOTY 11 KWIETNIA 2015 R. ZMIENI SIĘ
ORGANIZACJA RUCHU W TYM REJONIE

Co się zmieni?

  • W godzinach wieczornych tramwaje zjeżdżające do zajezdni w Bytomiu Stroszku będą kursować od pl. Sikorskiego do ul. Powstańców Warszawskich torem w ul. Moniuszki “pod prąd”. Ruch będzie nadzorowany przez Kontrolera Ruchu Tramwajów Śląskich S.A. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń Kontrolera Ruchu.
  • W związku z prowadzonymi pracami konieczne będzie zamknięcie całkowite skrzyżowania ul. Katowickiej i ul. Jagiellońskiej.
  • Ulica Katowicka pomiędzy pl. Kościuszki a pl. Sikorskiego będzie zamknięta. Wjazd na ten fragment ul. Katowickiej będzie możliwy tylko dla pojazdów służb miejskich, dostaw towaru i dojazdu do posesji, a ruch prowadzony będzie dwukierunkowo.
  • Dojazd do ul. Jagiellońskiej od pl. Wolskiego poprowadzony będzie ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki.
  • Wjazd na ul. Jagiellońską od pl. Wolskiego będzie możliwy tylko dla pojazdów TAXI, służb miejskich i dostaw towaru, a od pl. Sikorskiego dla służb miejskich, dostaw towaru i dojazdu do posesji. Dla pozostałych pojazdów zostanie wprowadzony objazd do ul. Jagiellońskiej i pl. Wolskiego.
  • Na ul. Jagiellońskiej od ul. Moniuszki do ul. Katowickiej wprowadzony zostanie ruchu dwukierunkowy.
  • Dopuszczony zostanie ruch autobusowej komunikacji zastępczej wzdłuż ul. Moniuszki od pl. Sikorskiego do ul. Jagiellońskiej.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies