30.05.2015 r. wstrzymanie komunikacji tramwajowej w ciągu ul. Tarnopolskiej w Zabrzu

Podaje się do wiadomości, że w ww. terminie w godz.: 07:00 – 16:00  Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu będzie prowadził badania stanu technicznego obiektu inżynieryjnego usytuowanego w ciągu ul. Tarnopolskiej nad ul. Hagera w Zabrzu w  związku z powyższym nastąpi zmiana organizacji ruchu tramwajowego na trasie linii nr 3.

Linia nr 3  

Kursować będzie na trasie: Makoszowy Pętla – Gliwice zajezdnia.

Na trasie:

Zabrze Pl. Wolności – Pl. Teatralny – Gdańska – Mostostal – Przystankowa – Pole Ludwik – Al. Szczęście Ludwika – Tarnopolska – Pl. Kroczka – Mikulczyce pętla uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza kursująca zgodnie z tramwajowymi rozkładami jazdy.


 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies