Ogłoszenie o wolnym stanowisku – Główny specjalista ds. ruchu

 

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A.

ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. RUCHU


Główny specjalista ds. ruchu kieruje działem ruchu realizującym całokształt zadań związanych z organizacją, koordynacją, nadzorem i kontrolą działalności Spółki w zakresie dotyczącym utrzymania regularnego funkcjonowania komunikacji, świadczenia usług przewozowych o określonych standardach przy właściwym wykorzystaniu istniejących zasobów technicznych i ludzkich. Prowadzi również nadzór nad całokształtem spraw związanych ze szkoleniem motorniczych oraz kandydatów na motorniczych.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe oraz minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w specjalności odpowiadającej zadaniom działu ruchu lub wykształcenie średnie oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w specjalności odpowiadającej zadaniom działu ruchu,
 • minimum trzyletni staż pracy w firmie zajmującej się transportem zbiorowym,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu co najmniej 20-osobowym zespołem,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność w zakresie planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu,
 • znajomość ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, prawa o ruchu drogowym, prawa pracy,
 • ogólna znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych,
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z organizacją pracy w procesie wykonywania przewozów tramwajowych,
 • przygotowane osobiście opracowanie na temat: „Koncepcja działania centralnej dyspozytorni ruchu oraz zasad współpracy z dyspozytorami rejonowymi i dyspozytornia mocy”.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w kontaktach z jednostkami samorządowymi,
 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w stresie, bardzo dobra organizacja czasu pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do 19.06.2015 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 41-500 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 30.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies