Nabór na stanowisko starszego mistrza do spraw utrzymania obiektu i transportu

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko

STARSZY MISTRZ DS. UTRZYMANIA OBIEKTU I TRANSPORTU

W ZAKŁADZIE USŁUGOWO REMONTOWYM


RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • kierowanie i kontrola pracy podległych pracowników,
 • ewidencjonowanie maszynogodzin urządzeń i maszyn będących podstawą kwalifikowania ich do przeglądów i remontów,
 • prowadzenie wystawionych zleceń zgodnie z obowiązującymi normami czasowymi i zużyciem materiałów,
 • realizacja usług transportowo-sprzętowych na potrzeby Zakładu i Rejonów, planowanie obsługi technicznej i remontów taboru niekomunikacyjnego,
 • opracowanie potrzeb remontowych Zakładu w zakresie utrzymania pełnej sprawności obiektów, prowadzenie, kompletowanie i sprawdzanie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych Zakładu,
 • inicjowanie przeglądów wynikających z wymogów Prawa Budowlanego oraz prowadzenie „Książek obiektów budowlanych”,
 • udział w odbiorach technicznych nowych urządzeń i instalacji w Zakładzie,
 • utrzymanie instalacji Zakładu: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej – przeglądy, konserwacja, naprawa, obsługa kotłowni gazowej i wymiennikowni,
 • prowadzenie zagadnień związanych z podbijarką torową „Plasser”,
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie gospodarki materiałami pędnymi i smarami oraz materiałami budowlanymi,
 • ustalanie kosztów związanych z  likwidacją szkód powypadkowych z udziałem pojazdów Zakładu, udział w komisjach badań technicznych,
 • prowadzenie zagadnień związanych z ochroną Zakładu, rejestrowanie i dokumentowanie przypadków kradzieży mienia Zakładu, spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie Zakładu.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie: minimum średnie,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych z zakresu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętności w zakresie planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu,
 • umiejętności w zakresie weryfikacji i analiz dokumentacji,
 • zaangażowanie, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy (co najmniej) kat. B.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do 12.06.2015 r. w Dziale Kadr i Szkolenia, 41-500 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies