Zbycie suwnicy 1-belkowej o napędzie elektrycznym

Tramwaje Śląskie  S.A.

Zakład Usługowo Remontowy

41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

ogłasza przetarg  na

zbycie suwnicy 1-belkowej o napędzie elektrycznym


Przedmiotem zbycia jest suwnica 1-belkowa o napędzie elektrycznym o następujących danych technicznych:

Nośność:                                                3 t.

Rozpiętość:                                           17 m

Rzeczywista wysokość podnoszenia:  2,78 m

Szybkość podnoszenia:                         7,5 m/min

Szybkość jazdy wciągu:                       34,0 m/min

Szybkość jazdy mostem:                      47,0 m/min

Szerokość główki szyny:                      53 mm.

Urządzenie posiada ważne badania UDT do 31.10.2016 r.

Kupujący demontuje urządzenie we własnym zakresie.


Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2015 r. o godz.12.30 w siedzibie Zakładu – Chorzów, ul. Inwalidzka 5.

Cena wywoławcza  wynosi:  6 000 zł netto (słownie: sześć tysięcy złotych netto).

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ”Przetarg suwnica” w terminie do dnia 30.10.2015 r. do godz. 11.00, w Sekretariacie Zakładu Usługowo Remontowego Tramwajów Śląskich S.A., Chorzów,  ul. Inwalidzka 5.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub odstąpienia od  niego bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o zbywanym urządzeniu można uzyskać  w Warsztacie Produkcji Elementów  Torowych:  tel. 32 267 40 16-18 wew. 205.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies