Badania ankietowe dla Tramwajów Śląskich

6.05.2016

W ostatnich latach w śląskich i zagłębiowskich miastach bardzo pozytywnie zmienia się komunikacja tramwajowa. Dalsza poprawa możliwości i warunków podróżowania tramwajami wymaga jednak stałej wymiany na nowoczesny, dotychczas eksploatowanego taboru oraz modernizacji istniejących i budowy nowych torowisk.

Tramwaje Śląskie S.A. przygotowują się zatem do realizacji kolejnego projektu inwestycyjnego. Aby móc uzyskać dofinansowanie projektu środkami finansowymi Unii Europejskiej niezbędne jest przygotowanie stosownej dokumentacji. Jednym z jej elementów jest tzw. model ruchu, czyli matematyczne odwzorowanie procesów, jakie zachodzą w aglomeracyjnym systemie transportowym.

Opracowanie modelu pozwoli na lepsze zdiagnozowanie potrzeb oraz przygotowanie odpowiednich rozwiązań transportowych. – Chodzi o to, żeby sprostać zmieniającym się uwarunkowaniom transportowym oraz wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej – mówi członek Zarządu Tramwajów Śląskich S.A. Bolesław Knapik.

Miarodajny i wiarygodny model ruchu może powstać jedynie w oparciu o opinie i sugestie mieszkańców. W celu poznania Państwa opinii niezbędnym jest przeprowadzenie badań ankietowych w gospodarstwach domowych. Na zlecenie Tramwajów Śląskich S.A. badania przeprowadzone zostaną przez pracowników firmy Collect Consulting S.A. z Katowic.

Bardzo zależy nam na tym, żeby opracowany model ruchu był możliwie najlepiej odpowiadający rzeczywistości, dlatego serdecznie prosimy mieszkańców naszej Aglomeracji o poświęcenie odrobiny czasu ankieterom i udzielenie rzetelnych odpowiedzi na zadane pytania – apeluje dyrektor Bolesław Knapik.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi na pytania ankietowe przyczynią się do tego, by projekt pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” nie tylko uzyskał dofinansowanie środkami Unii Europejskiej, ale by efekty jego realizacji służyły długo i dobrze wszystkim korzystającym z komunikacji tramwajowej.

ANKIETERZY BĘDĄ SIĘ LEGITYMOWAĆ DOKUMENTEM,
KTÓREGO WZÓR PRZEDSTAWIAMY PONIŻEJ

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies