Ogłoszenie o wolnym stanowisku – SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna zatrudnią:

pracownika na stanowisko SPECJALISTY DS. PRACOWNICZYCH

w Dziale Kadr  i Szkolenia


RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Spółki (w tym akt osobowych),
 • prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie:
  • zatrudniania i zwalniania pracowników oraz zmian warunków umów o pracę,
  • uprawnień pracowników do dodatku stażowego i nagród jubileuszowych oraz nagród rzeczowych,
  • szkoleń i kursów oraz innych spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji oraz aktualizacji koniecznych uprawnień,
  • spraw emerytalno – rentowych, świadczeń przedemerytalnych i rehabilitacyjnych,
  • spraw związanych z absencją pracowniczą oraz opieką profilaktyczną,
  • wypadków w drodze do pracy i z pracy,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu aktualnie zatrudnionym pracownikom, a także byłym pracownikom Spółki,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie zatrudnienia pracowników w szczególnym charakterze oraz elektronicznego przekazywania danych do ZUS (obsługa programu Płatnik),
 • obsługa administracyjna systemu ocen okresowych pracowników,
 • terminowe wprowadzanie danych do systemu komputerowego IMPULS,
 • tworzenie informacji kadrowej,
 • prowadzenie archiwum kadrowego.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe minimum 3 lata,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 20.05.2016 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 32.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies