Tramwaje w leasing. Co to znaczy?

18.08.2010

“Sprzedają tramwaje po remoncie”, pod takim tytułem ukazały się w dniu 17.08.2010 w dzienniku Fakt informacje, które rzekomo miały dotyczyć leasingu zwrotnego 11 wagonów należących do Tramwajów Śląskich S.A. Rzekomo?!

Pytania, które wpłynęły do Spółki z redakcji Faktu, dotyczyły właśnie leasingu, jednak w redagowanym artykule nie ma o nim słowa. Przekazujemy więc Państwu informację pełną, którą od nas otrzymał Fakt. Chcemy, aby zdanie jakie Państwo wyrobią sobie na ten temat wynikało z informacji rzetelnej, wypływającej ze źródła.

Dążąc do spełniania Państwa oczekiwań dotyczących poprawy jakości usług tramwajowych Spółka szuka różnych rozwiązań pozwalających pozyskać środki finansowe. Leasing zwrotny jest właśnie jedną z takich form finansowania inwestycji. Umożliwia on pozyskanie środków finansowych i poprawia płynność finansową a jednocześnie nie pozbawia Spółki możliwości bieżącego korzystania z leasingowanych wagonów. Wagony te w dalszym ciągu będą kursować po śląsko-zagłębiowskich torach.

Informacja przekazana dziennikowi Fakt:

Oddanie 11 używanych wagonów tramwajowych w leasing zwrotny z opcją wykupu podyktowane jest potrzebą pozyskania środków finansowych na realizację planowanych w 2010 r. inwestycji własnych, których wartość wyniesie 12,7 mln.

Leasingowane będą wagony typu 105N, które przeszły remont kapitalny. W wagonach tych m.in. wymienione zostało poszycie, całkowicie wymieniono wnętrze z zstosowaniem nowych materiałów posiadających stosowne atesty. Wprowadzono nowy układ otwierania drzwi zpobiegający przytrzaśnięciu pasażera. Całkowicie wymieniono instalację i aparaturę elektryczną. Przeprowadzono kompleksowy remont wózków tramajowych z zastosowaniem samoregulatorów w hamulcach. W tylnej części wagonów zamontowano konsolę ułatwiającą motorniczemu manewrowanie.

Wgony zostały wycenione przez rzeczoznawcę na około 5,4 mln zł. Wyłoniony w przetargu wykonawca odkupi od Spółki przedmiotowe wagony a następnie odda je Tramwajom Śląskim S.A. w leasing (dzierżawę) na 6 lat. Tramwaje Śląskie zapłacą firmie leasingowej opłatę wstępną i końcową, a reszta zostanie podzielona na 72 raty miesięczne. Spółka stanie się z powrotem właścicielem wagonów po zapłaceniu opłaty końcowej.

Warunki jakie musi spełnić wykonawca aby ubiegać się o udzielenie zamówienia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajdującej się na stronie internetowej www.tram-silesia.pl w zakładce ”Zamówienia”.

Środki finansowe uzyskane z leasingu zwrotnego 11 wagonów przeznaczone zostaną m.in. na:

  • modernizację układów pomiarowych rozliczenia energii elektrycznej
  • modernizację torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek – Zajezdnia
  • zakup maszyn i urządzeń do wyposażenia warsztatów i służb torowych
  • naprawę główną torowiska tramwajowego wraz z automatyką sterowania rozjazdem na Pl. Sikorskiego w Bytomiu
  • dostawę systemu zdalnego serowania i nadzoru dla 29 stacji trakcyjnych wraz z ich automatyzacją
  • modernizację gospodarki cieplnej w Rejonie 1 Będzin
  • uwolnieniu części budynków od mocowań sieci trakcyjnej.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies