Tramwaje Śląskie z Brązowym Laurem Fair Play

2.12.2016

Tramwaje Śląskie S.A. już po raz szósty z rzędu wyróżnione zostały przez Krajową Izbę Gospodarczą tytułem i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji programu odbyło się 25 listopada w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.

Szóste wyróżnienie tytułem i certyfikatem dla Tramwajów Śląskich S.A. spowodowało, iż Spółka uhonorowana została Brązowym Laurem „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jest to nagroda specjalna, którą otrzymują przedsiębiorstwa biorące udział w programie nieprzerwanie. Wyróżnienia i nagrody wręczone zostały w trakcie Wielkiej Gali Finałowej, która odbyła się w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie w piątek 25 listopada 2016 r. Brązowy Laur dla Tramwajów Śląskich S.A., w imieniu Zarządu Spółki odebrał Główny specjalista ds. BHP Bogusław Stasiak.

 

 

 

 

 

Ideą programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne. – Wszystkie te elementy należą do naszych priorytetów – podkreśla prezes Zarządu Tramwajów Śląskich S.A. Tadeusz Freisler i dodaje: – Od lat pracujemy nad tym, by funkcjonowanie naszej firmy oparte było na zasadach rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania zarówno w relacjach z pasażerami, kontrahentami, jak również w odniesieniu do pracowników. Kolejne wyróżnienia tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” są dowodem na to, iż robimy to całkiem nieźle. Podejmujemy również wiele działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, staramy się również być przedsiębiorstwem jak najbardziej przyjaznym środowisku.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują komisje: regionalne i ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego. Przedsiębiorstwa biorące udział w programie, respektując wartości etyczne na co dzień, doskonale radzą sobie na rynku odnosząc sukcesy gospodarcze. Potwierdza to tezę, że etyka i biznes nie są sprzeczne.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies