Podpisanie umowy kredytowej z WFOŚiGW w Katowicach

28.09.2010

Pieniądze z pożyczki przeznaczone zostaną na realizację zadania: “Modernizacja gospodarki cieplnej w RK -1 przy ul. Piastowskiej 20 w Będzinie” – termomodernizacja obiektów zakładu w Będzinie.

Wartość całego zadania ogółem to ponad 6.029.022 zł netto, na co złożą się środki własne Tramwajów Śląskich S.A. oraz pożyczka i dotacja udzielona przez WFOŚiGW. Pieniądze z WFOŚiGW udzielone zostały w ramach pomocy horyzontalnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08.04.2008r., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami, służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców.

Taki też jest cel zadania, które realizowane będzie w Rejonie nr 1 Tramwajów Śląskich S.A. w Będzinie. Zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania, zabudowana instalacja solarna, ocieplone ściany, zmodernizowany węzeł cieplny, wymienione okna, drzwi i bramy przełożą się na konkretny efekt ekologiczny – mniej zanieczyszczeń pyłowo gazowych uniesie się do atmosfery, a energia pozyskana z instalacji solarnej spowoduje mniejsze zużycie energii cieplnej.

Realizacja tego zadania oznaczać będzie dla budżetu w Tramwajów Śląskich mniejsze wydatki na energię i ogrzewanie. W lepszych warunkach, a więc i efektywniej będą wykonywane codzienne przeglądy techniczne i bieżącej naprawy wagonów.

Termin zakończenia robót przez Wykonawcę (3 firmy wyłonione w ramach przetargu), przewidziany jest na 30.06.2011 r. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW nastąpi w okresie od lutego 2012 r. do stycznia 2014 r.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies