Tramwajem na Sylwestra przed Spodkiem

28.12.2016

Największa w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej impreza sylwestrowa pod gołym niebem odbędzie się w Katowicach. Z miast ościennych będzie można na nią dotrzeć i z niej wrócić tramwajami specjalnymi. W Sylwestra część linii tramwajowych zmieni swoje trasy. „Sylwestrowa Moc Przebojów 2016 w Katowicach” zgromadzi w okolicach Spodka i Ronda im. gen. Jerzego Ziętka tłumy. Dlatego ruch kołowy a także komunikacja tramwajowa w tym rejonie Katowic zostanie wstrzymana.

Aby ułatwić mieszkańcom miast Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej podróż na sylwestrową imprezę do Katowic, Tramwaje Śląskie uruchomią 5 tramwajów specjalnych, które zabiorą pasażerów z Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Chorzowa, Mysłowic, Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej. Wszystkie te tramwaje przejadą przez katowicki Rynek.

Sylwestrowe ograniczenia w ruchu

Zgodnie z obowiązującą czasową organizacją ruchu drogowego od godziny 14:00 dnia 31.12.2016 r. do godziny 4:00 dnia 1.01.2017 r. wstrzymane zostaną przejazdy komunikacji tramwajowej w rejonie imprezy, tj. al. Korfantego (od pętli słonecznej do Rynku), Ronda im. gen. Jerzego Ziętka oraz ul. Chorzowskiej.

W związku z powyższym, komunikacja tramwajowa kursować będzie według następujących zasad:

 • Tramwaje linii nr 1 od ok. godziny 12:30 będą kursować na trasie: Gliwice zajezdnia – Chorzów Stadion Śląski,
 • Tramwaje linii nr 6 od ok. godziny 12:30 będą kursować na zmienionej trasie, tj. po obsłudze przystanku Chorzów Metalowców przejadą przez ul. Faski i ul. Wolności w Chorzowie, a następnie trasą linii 20 skierują się do zajezdni Zawodzie,
 • Tramwaje linii nr 7 będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy, zakładającego uruchomienie dodatkowych kursów,
 • Tramwaje linii nr 11 od ok. godziny 12:30 będą kursować na trasie: Ruda Śląska Chebzie pętla –Chorzów Stadion Śląski,
 • Tramwaje linii nr 13 od godziny 12:30 kursować będą na trasie: Siemianowice Śląskie pl. Skargi – Katowice Słoneczna pętla,
 • Tramwaje linii nr 16 będą kursować do ok. godziny 12:30, później dokonywać będą sukcesywnych zjazdów do zajezdni. Obsługę komunikacyjną relacji od Brynowa do centrum Katowic przejmie linia tramwajowa nr 36,
 • Tramwaje linii nr 19 będą kursować będzie na zmienionej trasie, tj. po obsłudze przystanku Chorzów Metalowców przejadą przez ul. Faski i ul. Wolności w Chorzowie, a następnie trasą linii 20 skierują się do zajezdni Zawodzie.

Sylwestrowe linie dodatkowe

Tramwaje Śląskie chcą zapewnić możliwość dojazdu oraz powrotu uczestnikom „Sylwestrowej Mocy Przebojów 2016 w Katowicach”. Z tego powodu  uruchomione zostaną specjalne linie tramwajowe oznaczone numerami: S5, S9, S21, S22, S27, które w Katowicach będą kursować ul. Warszawską, przez Rynek, ul. 3 Maja i Gliwicką. Trasy linii specjalnych przedstawiają się następująco:

 • Linia nr S5 – ZABRZE Zaborze pętla (Zaborze, Centrum, Biskupice) – BYTOM (Szombierki, pl. Sikorskiego, Rozbark,  Łagiewniki) – CHORZÓW (przejazd przez ul. Wolności trasą linii nr 20, Chorzów Batory) – KATOWICE Zawodzie Zajezdnia (Załęże, Centrum, Zawodzie),
 • Linia nr S9 – BYTOM pl. Sikorskiego (Szombierki), RUDA ŚLĄSKA (Godula, Chebzie, Nowy Bytom, Wirek, Bykowina) – ŚWIĘTOCHŁOWICE (Mijanka) – CHORZÓW BATORY – KATOWICE Zawodzie Zajezdnia (Załęże, Centrum, Zawodzie),
 • Linia nr S21 – DĄBROWA GÓRNICZA (Gołonóg) – BĘDZIN – SOSNOWIEC – KATOWICE PL. WOLNOŚCI (Szopienice, Zawodzie, Centrum), CHORZÓW BATORY Zajezdnia,
 • Linia nr S22 – BĘDZIN – SOSNOWIEC – KATOWICE (Szopienice,  Zawodzie, Centrum, Załęże) – CHORZÓW BATORY Zajezdnia
 • Linia nr S27 – SOSNOWIEC (Dańdówka, Niwka) – MYSŁOWICE – KATOWICE pl.Wolności (Szopienice, Zawodzie, Centrum), CHORZÓW BATORY Zajezdnia.

Ze względu na konieczność wstrzymania komunikacji tramwajowej w strefie Rondo – Rynek, na trasie: Bytom Dworzec – Chorzów Estakada – Chorzów Stadion Śląski (przystanek tymczasowy usytuowany przy ul. Parkowej) – Katowice pl. Wolności uruchomiona zostanie przez KZK GOP autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-19 z częstotliwością kursowania co 10 minut.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies