Nabór na stanowisko: Kierownik Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna ogłasza nabór na stanowisko
KIEROWNIKA ZAKŁADU USŁUGOWO
REMONTOWEGO w CHORZOWIE

Dokumenty należy składać w terminie do 15.03.2017 r.
u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi


Podstawową funkcją Zakładu Usługowo Remontowego jest realizacja zadań modernizacyjnych i remontowych wagonów tramwajowych, produkcja i regeneracja podzespołów tramwajowych i elementów torowych.

Kierownik Zakładu odpowiada za całokształt działalności Zakładu poprzez nadzór i koordynację prac:

 • Warsztatu realizującego remonty i modernizację taboru tramwajowego, regenerację i produkcję podzespołów,
 • Warsztatu Produkcji Elementów Torowych realizującego wykonawstwo i regenerację elementów torowych,
 • Działu Technicznego i Administracyjnego Zakładu.

Do obowiązków Kierownika Zakładu należy m.in.:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie zadań właściwych dla Zakładu,
 • właściwe wykorzystywanie majątku Spółki,
 • przestrzeganie obowiązujących aktów normatywnych,
 • prawidłowe gospodarowanie powierzonymi środkami rzeczowymi i finansowymi.

Do kompetencji Kierownika Zakładu należy m.in.:

 • organizacja pracy i kierowanie personelem liczącym ponad 100 osób,
 • terminowa realizacja zleconych remontów i modernizacji taboru tramwajowego, usług produkcji i regeneracji na potrzeby własne Spółki,
 • pozyskiwanie klientów zewnętrznych,
 • reprezentowanie Zakładu wobec kontrahentów zewnętrznych,
 • inicjowanie procesów zawierania umów na dostawę, roboty i usługi niezbędne do należytego funkcjonowania Zakładu.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, zarządzanie),
 • minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętności w zakresie planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu,
 • znajomość prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa spółek handlowych,
 • znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem i remontami taboru tramwajowego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w stresie, bardzo dobra organizacja czasu pracy, zaangażowanie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • przygotowane osobiście opracowanie na temat funkcjonowania Zakładu Usługowo Remontowego w strukturze organizacyjnej Tramwajów Śląskich S.A. (Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki Tramwaje Śląskie S.A. oraz informacja o przedmiocie działania Zakładu Usługowo Remontowego do wglądu w Biurze Spółki w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, pok. 21 w godzinach od 800 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: 32-246-60-61 wew. 386),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do 15.03.2017 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 41-500 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 32.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies