Nabór na stanowisko: inspektor ds. płac

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna ogłasza nabór na stanowisko

INSPEKTORA DS. PŁAC


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • kontrola ewidencji czasu pracy pracowników i poprawności dokumentacji pracowniczej,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych,
 • dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,
 • ewidencja księgowa list płac,
 • sporządzanie zaświadczeń, formularzy podatkowych oraz udzielanie informacji pracownikom w zakresie naliczonych wynagrodzeń i dokonanych potrąceń,
 • prowadzenie korespondencji z ZUS i innymi instytucjami,
 • prowadzenie i archiwizowanie pełnej wymaganej przepisami dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej, finansowo-księgowej oraz podatkowej,
 • aktualizacja wiedzy zawodowej, w szczególności w związku ze zmianami w przepisach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie czasu pracy oraz wynagrodzeń,
 • znajomość prawa ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • biegła obsługa oprogramowania MS Office (Word, Excel),
 • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, dobra samoorganizacja, zdolność do pracy pod presją czasu,
 • niekaralność.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość funkcjonalności oprogramowania kadrowo-płacowego oraz księgowego,
 • znajomość programu Płatnik.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 14.04.2017 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 32.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies