Nabór na stanowisko – frezer

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna

zatrudnią pracownika na stanowisko

FR E Z E R

Wymagania konieczne

  • wykształcenie zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem
  • doświadczenie w pracy na stanowisku frezera (minimum 2 lata)
  • umiejętność czytania rysunku technicznego

Wymagania dodatkowe (uprawnienia i umiejętności)

  • obsługi maszyn sterowanych numerycznie
  • obsługi suwnicy
  • obsługi wózka widłowego

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • życiorys (CV),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26.05.2017 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5 (pokój nr 34).

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies