Zmiany w Zarządzie Tramwajów Śląskich S.A.

11.05.2017

Środowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tramwajów Śląskich S.A. zakończyło V kadencję Zarządu Spółki. Obradująca tego samego dnia Rada Nadzorcza powołała na trzyletnią kadencję nowy dwuosobowy Zarząd. Po 7 latach prezesury z Tramwajami Śląskimi pożegnał się dotychczasowy Prezes Tadeusz Freisler.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tramwajów Śląskich S.A., które odbyło się w siedzibie Spółki w Chorzowie w środę 11.05.2017 r. przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016, udzielając Zarządowi absolutorium. Tym samym zakończyła się kadencja dotychczasowego Zarządu Spółki.

Tego samego dnia obradowała Rada Nadzorcza Spółki, która podjęła decyzję o powołaniu nowego Zarządu Tramwajów Śląskich. Dotychczasowy Prezes Zarządu Tadeusz Freisler już wcześniej zdecydował, iż nie będzie starał się o ponowny wybór. Decyzją Rady Nadzorczej powołany został dwuosobowy Zarząd, który utworzyli jego dotychczasowi członkowie. Na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego powołany został Bolesław Knapik, a na stanowisko Członka Zarządu Dyrektora Finansowego ponownie powołano Henryka Kolendra.

– Dziękujemy Radzie Nadzorczej za okazane zaufanie, wyrażone powołaniem na kolejną kadencję Zarządu. Przed nami wielkie wyzwanie, jakim jest realizacja „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Będziemy realizować projekt, który jest szansą na dalszy rozwój naszej firmy z pożytkiem dla pasażerów Tramwajów Śląskich – powiedział w imieniu Zarządu Prezes Bolesław Knapik.

Prezes Zarządu Tramwajów Śląskich S.A. VI kadencji Bolesław Knapik

Rada Nadzorcza podziękowała ustępującemu Prezesowi Tadeuszowi Freislerowi za efektywną pracę na rzecz Spółki przez dwie kadencje, życząc sukcesów nowo powołanemu Zarządowi. Ustalono również, iż w terminie późniejszym skład Zarządu Tramwajów Śląskich S.A. uzupełniony zostanie o trzecią osobę.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies