Umowa z Inżynierem Kontraktu podpisana

21.04.2017

W czwartek 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie Batorym podpisana została umowa z firmą Sweco, która będzie pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu dla pierwszego etapu realizowanego przez Spółkę projektu inwestycyjnego.

W efekcie postępowania przetargowego na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla zadań objętych „Zintegrowanym projektem modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Ze strony zamawiającego umowę podpisali członkowie Zarządu Tramwajów Śląskich S.A. Bolesław Knapik i Henryk Kolender, zaś firmę Sweco reprezentował Marek Nych.

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego na rzecz Tramwajów Śląskich S.A. nad realizacją zadań, w celu skutecznego  wyegzekwowania  od  wykonawców robót wymagań  dotyczących: jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania zadań zgodnie z dokumentacją projektową i w terminie ustalonym w umowach.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies