Prace w Rudzie Śląskiej wchodzą w drugi etap

26.06.2017

Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej wkracza w drugi etap. Od wtorku 27.06.2017 r. zmieni się organizacja ruchu kołowego, wprowadzając ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Planty Kowalskiego do ul. Chorzowskiej. Tego samego dnia na wskazanym odcinku rozpoczną się prace w zakresie torowym.


Do tej pory roboty modernizacyjne prowadzone były na dwóch skrajnych fragmentach przebudowywanego torowiska, co skutkowało jedynie niewielkimi zawężeniami pasa jezdni. W drugim etapie konieczne jest znaczące ograniczenie ruchu na części ul. Niedurnego. W związku z tym, od wtorku 27.06.2017 r. na fragmencie ul. Niedurnego od ul. Planty Kowalskiego do ul. Chorzowskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy z kierunkiem jazdy w stronę Wirku.

W kierunku przeciwnym, na czas robót, wyznaczony zostanie objazd ulicami: Czarnoleśną, Objazdową i Gen. Hallera. Zakres robót w tym etapie obejmie również w części skrzyżowanie ul. Niedurnego z ul. Chorzowską. Z ruchu zostanie wyłączony pas do jazdy na wprost i w prawo z ul. Chorzowskiej oraz – w związku z ruchem jednokierunkowym na ul. Niedurnego – z ruchu zostanie wyłączony pas do lewoskrętu na ul. Czarnoleśnej. Autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na trasę objazdu.

Ruch pieszy w poprzek ulicy zostanie utrzymany w miejscach istniejących przejść dla pieszych. Nad wykopem wykonawca ustawi kładki dla pieszych, które w razie konieczności zostaną przesunięte względem osi przejścia. Ruch wzdłuż chodników pozostanie niezakłócony, jedynie chodnik po zachodniej stronie ulicy zostanie częściowo zawężony w związku z koniecznością remontu jego nawierzchni.

Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej to jedno z zadań „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies